Familiebedriften – Vi hadde 24 personer som kom og gikk det første halvåret Kristin bodde i sin nye leilighet. Vi måtte gjøre noe. Vi forsøkte «oljeturnusen» gjennom det kommunale apparatet, men så fort at dette kunne vi organisere bedre selv, forklarer far Harald Eriksen. Kommunen betaler kostnadene som tilsvarer heldøgnstjeneste. Far Eriksen er selv arbeidsleder, og ansvarlig for den daglige driften, opplæring og oppfølging av de ansatte. Familien Erik- sen opplever endringen til Kristins nye tilværelse som natt og dag. Alle usikkerhetsfaktorene som rådde er borte. – Det var mye mer jobb før. Vi kunne aldri slappe helt av. Nå er vi trygge for Kristin. De ansatte kjenner henne ut og inn, og vet hvordan det for eksempel er med medisinering. Kristin har gått på do siden hun ble tørr som åtteåring. En periode med stadig rek av nye ansatte rundt henne, begynte hun å væte i sengen igjen. svømmehallen og på riding. Her hjemme trener vi litt, baker eller hører på musikk. Er det godt vær går vi turer. Og så har vi jo vanlig husarbeid som må gjøres. Mette trives veldig godt med å jobbe så tett sammen med Kristin. – I det forrige systemet ble vaktskiftene et uromoment. En befriskelse Mens Mette forklarer fordelene av å jobbe tett – og ei uke i strekk, vil også Kristin ha sin del av oppmerksomheta. Mette får en god klem. Det gjør hun ofte.    > SUPERTILBUD: Tre ansatte sørger for at Kristin Eriksen og foreldrene kan føle seg trygge døgnet rundt. Mette Tretvik (t.h.) er en av dem som går i «oljeturnus» Fagbladet 12/2007 > 17 fbaargang2007 fbseksjonKIR