KURS I FAGFORBUNDET Fagforbundets sentrale kurs i 2008 Arrangør: Fagforbundet sentralt v/Organisasjonsenheten Alle kurs vil bli annonsert på tillitsvalgtnettet. Der vil også flere opplysninger og søknadskjemaer til de enkelte kursene bli lagt ut. Kostnadene ved kursene dekkes av Fagforbundet sentralt. Skolering unge medlemmer og unge tillitsvalgte( + 30år) Tid: 28. jan. – 1. feb. 2008 Kurssted: Gardermoen Hvem kan søke: 1 ung tillitsvalgt og 1 med minoritetsetnisk bakgrunn ( tillitsvalgt eller medlem) fra: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder. Tema: Verving og Håndbok for ungdomstillitsvalgte Søknadsfrist: 14. des. 2007 Skolering unge medlemmer og unge tillitsvalgte( +/30år) Tid: 15.– 19. sept. 2008 Kurssted: Rica Hell, Stjørdal Hvem kan søke: 1 ung tillitsvalgt og 1 med minoritetsetnisk bakgrunn ( tillitsvalgt eller medlem) fra: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark. Tema: Verving og Håndbok for ungdomstillitsvalgte Søknadsfrist: 4. aug. 2008 Fase 3 Tid: 2.–7. mars og 1.–6. juni 2008 Kurssted: Rica Hell, Stjørdal Hvem kan søke: Tillitsvalgte som har gjennomført Fase 1 og 2 og har vært tillitsvalgt i min. 3 år. Tema: Aktuelle politiske saker, kvalitet i egen organisasjon, dynamikk i organisasjonen, prosjektarbeid, kompetansegivende kurs del 1. Søknadsfrist: 15. jan. 2008 Instruktørkurs for modul Ideologi samfunnskunnskap og arbeiderbevegelsens historie. Tid: 31. mars– 2. april 2008 Kurssted: Sørmarka Hvem kan søke: En Instruktør fra hvert fylke som vil undervise i modul Ideologi, samfunnskunnskap og arbeiderbevgelsens historie. Søknadsfrist: 15. feb. 2008 Instruktørkurs, Pedagogikk Tid: 19.–21. mai 2008 Kurssted: Sørmarka Hvem kan søke: Instruktører som ikke har pedagogisk opplæring og nye instruktører som ønsker å undervise tillitsvalgte. Tema: Tillitsvalgtskolering i Fagforbundet Mål med skoleringen: Instruktørenes rolle. Pedagogikk – Å lære – å lære bort Søknadsfrist: 4. april 2008 Instruktørkurs, Turnus Tid: 21.–23. mai 2008 Kurssted: Sørmarka Hvem kan søke: Instruktører som vil undervise i turnus. Minimum en fra hvert fylke. Tema: Fleksible arbeidstidsløsninger, turnusplanlegging, oppsett av turnusplan, lærerveiledning og arbeidshefter. Søknadsfrist: 4. april 2008 Kompetansegivende kurs i fagforeningsarbeid og teamledelse Trinn 1 Tid: 12.–15. oktober 2008 Kurssted: Honne hotell, Biri Hvem kan søke: Tillitsvalgte som tidligere har gjennomført Fase 3 (før 2006) Tema: Det vil bli innføring i sentrale teorier omkring prosessen i forhandlinger og begreper og teorier omkring organisatorisk kommunikasjon. Kompetansegivende kurs i fagforeningsarbeid og teamledelse er kombinert med et Høgskolestudium og går over 3 trinn. Kurset vil gi studiepoeng ved avlagt eksamen. Det må søkes på nytt til Trinn 2. For dere som ønsker å søke videre til Trinn 2, må det påregnes en del arbeid hjemmefra, siden store deler av dette kurset er nettbasert. Søknadsfrist: 29. august 2008 Veilederkurs for erfarne instruktører del 1 Tid: 10.–12. nov. 2008 – del 2 vil bli gjennomført i januar 2009. Kurssted: Sørmarka Hvem kan søke: Instruktører som trenger pedagogisk påfyll, er åpen for nytenkning og har erfaring som instruktør. Tema: Læring, veiledning og Coaching, kursplanlegging, metodikk/gjennomføring av kurs, evaluering, kommunikasjon, læringsarenaer, organisasjonsutvikling, andre pedagogiske temaer. Søknadsfrist: 1. okt. 2008 Deltakerne vil bli tatt opp som kursdeltakere etter en helhetsvurdering og etter en prioritering fra eget fylke. Med forbehold om endringer. Henvendelse vedrørende kursene bes sendt pr. mail til: organisjonsenheten@fagforbundet.no Bruk dine fordeler i LOfavør Drivstoffbonus med inntil 30 øre pr liter på betjente stasjoner | TOPP 5-GARANTI på strøm 5 % rabatt på bilservice | Inntil 10 % rabatt på feriereiser | Forsikring av bil, hus, reise, barn og ulykke Gode og rimelige bøker | Rabatt på advokattjenester | Rabatt på teletjenester Rabatt på leiebil i Norge og utlandet | Rimelig bilfinansiering | Gratis MasterCard Rabatt på provisjon ved salg av bolig | Gode betingelser på banktjenester | Gode varer på netthandel www.lofavor.no    815 32 600 Fagbladet 12/2007 > 23 fbaargang2007 fbseksjonKIR