SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Lek med språk I Moss går barnehagene nye veier i språkopplæringen. Ved hjelp av musikk og lek lærer barna norsk på en spennende og morsom måte. 28 > Innvandrer som sjef Folk med minoritetsbakgrunn når sjelden toppstillinger i kommunene. Nå må kommunene satse på personer med minoritetsbakgrunn. 30 > Barn må få god hjelp Den nye barne- og likestillingsministeren Manuela Ramin-Osmundsen mener det må satses mer på unge med atferdsvansker 36 > Vant mot anbud Fagertun Hybelhus i Brumunddal satte foten ned da det statlige barnevernet (Bufetat) krevde at barnevernsinstitusjonen skulle levere anbud for å få fortsette – og vant. Nå har Fagertun fått løfte fra statssekretær Kjell Erik Øye (Ap) om at ideelle og humanitære organisasjoner ikke trenger å levere inn anbud. – Anbud er omsorgssvikt i statlig regi, sier leder Erling Segelstad på Fagertun hybelhus i Brumunddal. Institusjonen eies av Norsk Folkehjelp. – Norsk Folkehjelp har en barneverninstitusjon. Vi liker ikke anbud, og av prinsipielle grunner leverer vi heller ikke anbud. Vi ville heller ha valgt styrt avvikling enn en stykkprisfinansiert avtale der ungdom blir gjort om til handelsvare, sier Erling Segelstad til Fagbladet. Det var i en debatt i Søndagsavisa på P2 at Erling Segelstad fikk løfte fra statssekretær Kjell Erik Øye om at ideelle institusjoner som Fagertun ikke skal behøve å legge inn anbud. Feilslått reform Styrer Erling Segelstad er sterkt kritisk til reformen som overførte det fylkeskommunale ansvaret for barneverninstitusjoner til staten fra 1. januar 2004. – Tidligere engasjerte 800–900 fylkestingsrepresentanter seg i barnevernet. Etter at ansvaret ble overført til staten, opplever vi en avdemokratisering av barnevernet og manglende politisk kontroll og innsyn, tordner barnevernslederen. – Vi har en rødgrønn regjering som er mot konkurranseideologien og en statssekretær som sier vi ikke skal ha anbud. Samtidig sier byråkratiet at de må følge EØSreglene, og henviser til ordninger som ble lagt opp under Bondevikregjeringen, fortsetter Segelstad. Anbud må bort – Vi krever nå at regjeringen rydder opp. Barnevern er altfor viktig til å overlates til markedet. Det er her snakk om de mest utsatte i samfunnet som trenger vern, kjærlighet og omsorg. Segelstad framholder at all forskning viser at det ungdom har minst bruk for, er å bli flyttet på. Anbud legger nettopp opp til usikkerhet om hjemmet deres legges ned. – Anbud må bort i hele barnevernet av hensyn til barn som lider, krever barnevernsleder Erling Segelstad. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 12/2007 > 27 SLOSS og VANT: Hovedverneombud Liv Tangen og leder Erling Segelstad ved Fagertun Hybelhus. Går ikke på akkord – Anbud er å gå på akkord med de verdier vi står for og det vi skal formidle til ungdommene, sier Fagforbundets tillitsvalgte Reidar Møistad på Fagertun. – Dette standpunktet er sterkt forankret hos alle ansatte, sier han. Møistad er svært glad for de nye politiske signalene om at ideelle og humanitære barneverninstitusjoner ikke skal behøve å levere inn anbud. – Det gir en trygghet for de som arbeider her, og ikke minst for de unge. Vi har gjort mange refleksjoner om dette sammen med ungdommene som også er svært opptatt av dette, sier Møistad. Foto: Ivar Bae fbaargang2007 fbseksjonKIR