Foto: Kari-Sofie Jenssen AKTUELT Musikk og lek blir språk Å lære seg norsk kan gjøres på en spennende og morsom måte. Dette klarer de i Skredderåsen barnehage i Moss. – Det er ekstra viktig at minoritetsspråklige barn oppmuntres til å bruke språket, sier førskolelærer og musikkterapeut Åshild Andreassen. Kvinnen bak modellkommuneprosjektet MigMus. Konkret jobbing MigMus er en forkortelse som er satt sammen av ordene migrasjon og musikk. Målet er at barna skal bli motiverte til å lære seg norsk på en morsom og spennende måte. – Vi legger opp til aktiviteter som er språkstimulerende gjennom musikk, lek og bevegelse, forteller Åshild, mens hun tar oss med på en «migmusreise» sammen med blant andre Monica, Christina og Vivian. Jentene er for veteraner å regne, og viser gjerne bort det de kan. Hele ideen er å oppmuntre barna til å bruke språket samtidig som de gis muligheter til å uttrykke seg uten å bruke ord, for eksempel gjennom kropp og musikk. MigMus-gruppene bruker en språkinnlæringsmetode som kalles Total Psysical Responce (TPR). Siden det kort og godt betyr «å svare med kroppen», er det naturlig å henge seg på i sang, bevegelser og improvisasjon. – Vi legger vekt på fellesskap, humor og opplevelser, forteller Åshild, før hun dukker ned i språkeska for å finne fram nye spennende ting. Unik kompetanse Åshild Andreassen tok musikkterapeututdanning i Oslo. Det var der hun lærte om MigMus og ble tent på å jobbe med minoritetsspråklige barn. Da muligheten til å sette ideene sine ut i livet kom, grep hun sjansen begjærlig. Hun har selv fått brukt kompetansen sin som musikkterapeut, tilbudet til ungene er styrket og forbedret, og andre ansatte har fått nye ferdigheter. Foreldre har vært invitert med – og innimellom har også søsken og besteforeldre dukket opp. – Jeg har fått veldig gehør for arbeidet mitt, sier Åshild fornøyd. Hun skal holde kurs i flere barnehager i Moss. I Skredderåsen er mange av de IDÉMAKER: Førskolelærer og musikkterapeut Åshild Andreassen er glad hun foreslo MigMus som prosjekt. andre ansatte godt skolert, og MigMus er innarbeidet som en naturlig del av virksomheten. Tekst: RANDI TEVIK Ja til homofile prester Av 84 delegater på Kirkemøtet, stemte 50 for ikke å videreføre tidligere vedtak som hindrer ansettelse og vigsling av homofile i partnerskap. – Et skritt i riktig retning, sier SKKOleder Mette Henriksen Aas til Fagbladet. Det nye vedtaket fastslår at det allerede er to homofilisyn i Kirken og ulik praksis for ansettelse og vigsling. Kirkemøtet likestiller med dette de to synene, og lar det være opp til det enkelte ansettelsesorgan og biskop å avgjøre om homofile i partnerskap skal kunne ansettes og vigsles.    MoS > MIGMUS MigMus er en forkortelse for migrasjon og musikk. Ideen er basert på Ihlen/Busterud «Begrepslæring gjennom musikk og bevegelse». Språkinnlæring gjennom Total Psysical Response (TPR, J.J. Asher 1963) bygger på lytteforståelse, begrepsforståelse og mulighet til ikke-verbal respons. Viktig integreringsarbeid En av barnehagens viktigste oppgaver er å tilrettelegge for et godt språkmiljø for alle barn, og i særdeleshet hos minoritetsbarn og barn som trenger ekstra hjelp av andre årsaker. Bakgrunnen for MigMus-prosjektet er at Moss ble modellkommune i 2004. Da inngikk kommunen, Fagforbundet Moss og Fagforbundet sentralt en forpliktende samarbeidsavtale om et utviklingsprosjekt i Moss. De ansatte ble bedt om å komme med ideer for å sikre høy kvalitet og standard på kommunens tjenester. Satsar på forsømd gruppe barn Ei nasjonal satsing skal gi betre hjelp til barn og unge som har psykisk sjuke foreldre eller foreldre med rusproblem. Det kan vere vanskeleg å oppdage desse barna, og til no har ikkje satsinga vore langsiktig og systematisk nok, sjølv om mange kommunar har jobba bra med dette, heiter det på heimesida til BUFetat. Målet med satsinga er mellom anna å kome fram til gode kommunale modellar som sikrar heilskapleg og systematisk oppfølgjing av borna frå svangerskap til skulestart. Det statlege barnevernet får fem 28 > Fagbladet 12/2007 nye stillingar i samband med satsinga. Det blir også ei ny stilling i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Direktoratet får ei koordinerande rolle, og skal Illustrasjonsfoto: colourbox.com ha ansvar for evaluering, fagleg rettleiing og opplæring. Direktoratet skal dra veksel på eksterne forskings- og kompetansemiljø i arbeidet. KES fbaargang2007 fbseksjonKIR