Toppen er proppen Nå skal personer med innvandrerbakgrunn inn i kommunenes toppledelser. Det har KS bestemt. Tekst: VEGARD VELLE    Foto: JUNE WITZØE 28 personer deltar for tiden i et kandidatnettverk for mangfold i ledelse. Programmet er kommet i stand etter at Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KS) har bedt alle landets kommuner om å finne personer med minoritetsbakgrunn til å delta i et program for ledertrening. Ønsker forbilder På et lekkert hotell i Asker sitter derfor motiverte innvandrere fra hele landet og lar seg lede av stramme, hvite damer fra KS med lederbakgrunn. Praten går livlig. Kommunenorsk ledersjargong blir ikledd kledelig sørlandssomalisk, nordlandstamilsk og delvis vestlandsalbansk dialekt, alt etter hvem som tar ordet. – Målet er å motivere deltakerne til å ta et skritt videre på karrierestigen i kommunen sin. Vi ønsker å skape PÅ LEDERKURS:    ringer i vann, synlige forbilder, sier Det er viktig at vi    KS-direktør Gudrun Grindaker. lærer å stole på oss    For drøyt et år siden vedtok KS at – Jeg har markert meg her og der og har kanskje noen lederegenskaper. Jeg SKAL OPP OG FRAM: 29 kandidater med innvandrerbakgrunn skoleres for tiden til å bli toppledere i norske kommuner. selv, før vi kan komme videre i karrieren. Endringsprosessen vi gjennomgår her, er viktig, mener Daad Gjerde, flyktningkonsulent i Oppegård kommune.    Får høyere selvtillit ønsker å påvirke mitt yrkesfelt og utvikle meg, kanskje også ta en lederstilling, forteller Daad Gjerde. Gjerde er flyktningkonsulent i Oppgård kommune. Hun jobber blant annet med bosetting og internasjonale aktiviteter. – Lederprogrammet gir meg mer selvtillit. Det er viktig at vi lærer å stole på oss selv, før vi kan komme videre i karrieren. Endringsprosessen vi gjennomgår her, er viktig. Nå trenger jeg bare tid til å fordøye alle inntrykkene. Spriker for mye Fagleder og deltaker Arulnesan Marianayagam, fra Sortland, er mer ambivalent til lederprogrammet. – En skulle ikke behøve slike tiltak for å løfte noen grupper opp, men jeg forstår at det trengs. Et problem med dette kurset er at bakgrunnen til de tilstedeværende spriker for mye. Jeg skulle ønske at folk i større grad var sortert etter kompetanse. Det eneste deltakerne her har felles er at vi ikke er født i Norge. Jeg har mer behov for ledertrening enn lederoppmuntring, mener Marianayagam. Engasjer deg Blant foredragsholderne er Famara Alieu Sanyang, seksjonssjef i Nav Helsetjenesteforvaltning øst. – Personer med flerkulturell bakgrunn deltar i svært liten grad i organisasjonslivet. De tenker at organisasjonsarbeid ikke vil bety noe for deres framtid. Og satser kanskje organisasjonen ville «jobbe for mangfold i ledelse og synlige nøkkelposisjoner». Hun legger ikke skjul på at knappheten på arbeidskraft gjør at kommunene må bli flinkere til å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. 30 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR