PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Snikkering: I Hokus Pokus barnehage er dei opptekne av at gutar og jenter kan leike saman. Her snikrar Lyder og Martine Borna treng mannlege rollemodellar Hokus Pokus barnehage i Kristiansand har over 30 prosent mannlege tilsette. Jan Inge Alver er overbevist om at borna har godt av mannlege rollemodellar. Distribuert med Fagbladet JUDITH SØRHUS LITLEHAMAR © Karen Margrethe Klausen nr. 8 2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR