Foto: Thor-Wiggo Skille KONTAKT OSS! oss@fagforbundet.no    Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Tillitsvalgtkonferanse 18.–19. oktober arrangerte vi konferanse for over 50 tillitsvalgte i Fagforbundet Ullevål universitetssykehus fagforening. Fagforeningens handlingsplan 2008 var første tema, og det kom inn mange nyttige, gode og kreative innspill. Organisasjons- og evalueringsprosjektet, evaluering av egen fagforening var neste tema. Gruppene ble bedt om å komme med både positive og negative betraktninger av lokal forening. Resultatet av dette gruppearbeidet blir viktig i det videre arbeidet med prosjektet. Siste dag gikk med til å behandle forslag til tariffkrav for 2008. I tillegg til disse temaene ble alle gruppene bedt om å dikte en sang. Denne skulle omhandle fagforeningen og styret. Den skulle også ha et fremmedspråklig vers som alle på gruppa måtte lære seg. Dette ble et særdeles morsomt og annerledes avbrekk utpå kvelden! Tekst: Rita Sleipnes Pensjonisttur til Strømstad Fagforbundet Ringsaker avd. 264 ved pensjonistutvalget arrangerte tidlig i høst busstur til Strømstad. 62 deltakere installerte seg på Laholmen hotell, og nesten alle var med på dagstur til Koster. Hjemturen gikk via Color Line til Sandefjord. Tusen takk til pensjonistutvalget for turen.    Tekst: Ernst-Kristian Thomassen Skolerte sørtrøndere 23 tillitsvalgte fra Fagforbundet Sør-Trøndelag har fullført Fase 2. Vi har nå mange dyktige og godt skolerte tillitsvalgte som står vel rustet til å ta fatt på alle oppgavene og utfordringene som venter i fagforeningene.    Tekst: Judtih Refsnæs Jubileum i Østfold Fagforbundet Sykehuset Østfold HF har feiret sine medlemmer med 25 års medlemskap i fagforeningen og 40 år i LO. 40 år: Finn Antonsen. 25 år: May-Rita Olsen, Berit Hammerstrøm, Sylvi Ruud, Margrethe Grothe, Anne Margrete Rettvin, Liv Marit Evensen, Mona Halvåg, Lindis Johan- sen, Inger Kristiansen, Åse Ranheim, Ragnhild Sannes, Jane Kristine Grav, Aase Ø. Andersen, Inger Johanne Eriksen, Sidsel M. Johansen. Saken er uten bilde fordi fotografen i Sarpsborg Arbeiderblad ikke ville at det skulle bli brukt andre steder enn i avisa. Tekst: Lindis Johansen Gratulerer med dagen! Den 4. juni 1962 begynte 22 år gamle Arvid Karlsen ved kommunekassa i Fauske. Planen var at han skulle være der i fem år. 45 år og noen måneder senere møter Fagbladet ham i kantina i kommunens rådhus. I dag fyller han 67, og skal gå av med pensjon over nyttår. – Jeg ble gift her, og siden ble jeg her, sier han, som en forklaring på at oppholdet i kommunen ble lenger enn forutsett. Tidene har forandret seg siden 1962, og arbeidsoppgavene med den. Da han begynte, foregikk alt manuelt, og folk kom og hentet lønningsposen i skranken. Siden gjorde dataalderen sitt inntog. Karlsen er glad for den utviklingen, men i matveien er han heller tradisjonell. – Det blir ikke akkurat så mye pasta, innrømmer han. Til lunsj har han stort sett spist brødskiver. En tid lot han også være å spise lunsj når han var på jobb. – Jeg kan klare meg lenge uten mat, men når jeg spiser, spiser jeg nok, ler han – og forsyner seg med nok et stykke velfortjent bursdagskake. Tekst: SANDRA LILLEBØ > MIN MATPAUSE ARVID KARLSEN Lønningskonsulent i Fauske kommune Fagbladet 12/2007 > 61 fbaargang2007 fbseksjonKIR