KRYSSORD «I julen har man tid til å ha tid.» ASTA LIE ISAACHSEN Hermod Russer    Over- Skepsis Møbel Inventar Løye Klosett Norge Hele © 111 11-2006 Fil Naut Hjørne Lyd Bånd Padler Baklengs Latrine Legemsdelen T okt Skli Latter Organisasjon Opptog Ledd Avis Spiss klasse Moderne Pike navn Formue Lotteri Grepet Karak- terløs Streife Tigget Problem Kollega Rekke Anfall Pike navn Fisk Fugl Norsk elv Tallord Latter Bu Krengning Referanse Tegning Spania Asen Redsel Man Dumrian Gutte navn Utslått Feste Streben Mesterskap Pluss Kle Mangt Rigge    Herkomst 500    Nebb Spor Lege fork. Nedbør Dempet Bakken Bibelsk person Mengde Løsningen på kryssord nr. 12 må være hos oss innen 15. januar! Merk konvolutten med «kryssord nr. 12» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg bare kryssordet i konvolutten, bare de som blir trukket ut VINNERE av kryssord nr. 9 J    T ED UVEL LEKT EN FRYD FOR A TIBREMØM > Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Grethe Kyte 5700 Voss Ilse Olsen 4367 Nærbø Kari Valle 5750 Odda åpnes! ERNST SP Y FARTØY TEGE BUR BY O    TA NAVN DEMOKRATI ÅS TYØH D TERROR T TETT LURE ENDE BREI TIE    L ADRESSE NESTE TAP L DIAS POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET SPENE R KÅT FJELLS AS NAKENT IDEAL IT ESKE KOMITE I V BA SENE SUDAN BLEI IN E ENDT R VIELSE D 62 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR