AKTUELT Utdanner seg til arbeidsløshet – Jeg anbefaler ungdommer å tenke seg nøye om før de utdanner seg til helsesekretær. De utdanner seg til arbeidsløshet, mener Kjersti Fiksdal. Selv vurderer hun å få seg helsesekretærjobb i Danmark. Som en konsekvens av vanskene med å skaffe jobb, har Fiksdal startet utdanningsløpet på nytt. Om ikke lenge er hun ferdig utdannet hjelpepleier. Hun har også fått seg jobb på et sykehjem i Bergen, som pleieassistent. – Hjelpepleierutdanningen tar jeg foråfåetpapirogenjobb.Myeav de helsefaglige kunnskapene har jeg fra før. Det ligger jo innbakt i helsesekretærutdanningen. Til Danmark – Som hjelpepleier blir jeg ikke arbeidsløs, om jeg så blir hundre år. Men aller helst skulle jeg ønske jeg kunne jobbe som helsesekretær, sier Fiksdal. Fiksdal vurderer derfor å søke seg til Danmark. Også der innføres ny digital teknologi, men helsesekretærene verdsettes på en annen måte Helsesekretærene er nemlig en sterkt etterspurt gruppe. Tekst: VEGARD VELLE Ny digital teknologi gjør at ledelsene ved mange sykehus kutter ned på antall helsesekretærer. Det gjelder også i Bergensområdet, hvor Kjersti Fiksdal bor. De tre siste årene har hun søkt på enhver ledige helsesekretærstilling, inkludert vikariater på minst et halvt år. Nå har hun gitt opp å søke. De få jobbene som fins, formidles via bekjentskaper. Søknader i søpla – Flere ganger har jeg fått beskjed om at sekretærstillingen er besatt, allerede før søknadsfristen er gått ut. Det betyr at søknadsbunker går rett i bosset. Jeg føler at utlyserne misbruker folks tid. I utgangspunktet burde alle søkere stille likt, mener Fiksdal. Hun har gjort det til en sport å ringe og sjekke seriøsiteten i utlysninger. Ikke sjelden utlyser arbeidsgivere fjortendagersvikariater. Aller helst skal søkerne være unge. Utgått på dato – Det virker som om arbeidsgiverne mener jeg er utgått på dato. Vi tar FOR GAMMEL: Det virker som om arbeidsgiverne mener jeg har gått ut på dato, sier helsesekretær Kjersti Fiksdal (44). kontakt med deg, men ser helst etter noen yngre, er en respons jeg har fått. Legene vil helst ha en grei sekretær som ser pen ut, hevder den 44 år gamle helsesekretæren. Saksbehandling i offentlig forvaltning    30 studiepoeng Få innsikt i den nye offentlighets- og forvaltningsloven Studiet vil gi deltakerne grunnleggende innsikt i og evne til å: løse saksbehandlingsoppgaver på en god og effektiv måte kunne anvende gjeldende regelverk. Studiet er inndelt i fem emner: Saksbehandling (5 stp) Jus* (10 stp) Økonomi (5 stp) Organisasjon og ledelse (5 stp) Prosjektoppgave (5 stp) Søknadsfrist: 10. januar 2008 Mer informasjon: www.saksbehandling.uib.no eller SEVU: post@sevu.uib.no telefon 55 58 20 40 Studiet retter seg mot deg som er ansatt eller som tar sikte på ansettelse innen offentlig virksomhet. *vi tar utgangspunkt i den nye offentlighets- og forvaltningsloven som trer i kraft i 2008 Facebook utfordrer stat og kommune Sosiale nettverkstjenester, som Facebook, MMS og Wikier, vil bli stadig viktigere for offentlig sektor, mener Torbjörn Johansson, teknisk rådgiver ved IBMs hovedkontor i USA. Utgangspunktet er at stadig flere bruker tiden sin på disse nettverkene. Dermed må virksomheter som ønsker å markedsføre varer og tjenester befinne seg der. Base for brukerne – Foreldregrupper danner nettverk ut fra felles interesse for barnehager, eller de aksjoner mot en utbygging. Dette vil påvirke offentlige virksomheter og endre arbeidshverdagen til de ansatte, sier Johansson Nettverkene kan også brukes til å reklamere for kommunens tjenestetilbud eller for å tiltrekke seg arbeidskraft. Spesielt ungdomsgrupper er mulige å nå fram til her. Kunnskapsbase Ikke minst kan sosiale nettverkstjenester gi en oversikt over arbeidstakernes kunnskaper. En kommune søke på et område og få opp navnet på de som har kompetanse. Wikier kan også brukes til å lage en sak eller en kunnskapsbase hos arbeidsgiveren. Her bidrar alle som kan noe om emnet. Dette gir en kollektiv intelligens. Desto flere bidragsytere, desto større hjernekraft. Tekst: VEGARD VELLE fagbladet.no 28 > Fagbladet 12/2007 IMP kommunikasjon | PMS | Foto: Istockphoto Foto: Bjørn Erik Larsen fbaargang2007 fbseksjonKONErik Larsen