Toppen er proppen Nå skal personer med innvandrerbakgrunn inn i kommunenes toppledelser. Det har KS bestemt. Tekst: VEGARD VELLE    Foto: JUNE WITZØE 28 personer deltar for tiden i et kandidatnettverk for mangfold i ledelse. Programmet er kommet i stand etter at Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KS) har bedt alle landets kommuner om å finne personer med minoritetsbakgrunn til å delta i et program for ledertrening. Ønsker forbilder På et lekkert hotell i Asker sitter derfor motiverte innvandrere fra hele landet og lar seg lede av stramme, hvite damer fra KS med lederbakgrunn. Praten går livlig. Kommunenorsk ledersjargong blir ikledd kledelig sørlandssomalisk, nordlandstamilsk og delvis vestlandsalbansk dialekt, alt etter hvem som tar ordet. – Målet er å motivere deltakerne til å ta et skritt videre på karrierestigen i PÅ LEDERKURS:    kommunen sin. Vi ønsker å skape Jeg ønsker å avan-    ringer i vann, synlige forbilder, sier sere til en stilling    KS-direktør Gudrun Grindaker. SKAL OPP OG FRAM: 29 kandidater med innvandrerbakgrunn skoleres for tiden til å bli toppledere i norske kommuner. som leder eller nøkkelperson i kommunen, sier Ida John Bandeh, fagkonsulent i avdelingen for byutvikling i Bergen. Hun legger ikke skjul på at knappheten på arbeidskraft gjør at kommunene må bli flinkere til å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Karrieremotivert – En innvandrer som får jobb i en nøkkelposisjon kan bli en ressurs for kommunen ut over sine arbeidsoppgaver. Som en rollemodell kan vedkommende få en smitteeffekt på andre, sier Ida John Bandeh. Som fagkonsulent i avdelingen for byutvikling i Bergen, saksbehandler hun blant annet klagesaker og saker knyttet til kommunal forkjøpsrett. – Jeg er motivert til å ta et skritt videre i karrieren min. Jeg har fått øynene opp for at også folk med innvandrerbakgrunn kan lykkes i å nå langt. På kurset håper jeg å lære hvordan de som lykkes, har klart det, forteller Bandeh. Spriker for mye Fagleder og deltaker Arulnesan Marianayagam, fra Sortland, er mer ambivalent til lederprogrammet. – En skulle ikke behøve slike tiltak for å løfte noen grupper opp, men jeg forstår at det trengs. Et problem med dette kurset er at bakgrunnen til de tilstedeværende spriker for mye. Jeg skulle ønske at folk i større grad var sortert etter kompetanse. Det eneste deltakerne her har felles er at vi ikke er født i Norge. Jeg har mer behov for ledertrening enn lederoppmuntring, mener Marianayagam. Engasjer deg Blant foredragsholderne er Famara Alieu Sanyang, seksjonssjef i Nav Helsetjenesteforvaltning øst. – Personer med flerkulturell bakgrunn deltar i svært liten grad i organisasjonslivet. De tenker at organisasjonsarbeid ikke vil bety noe for 30 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON