Uten skolesekretær stopper skolen 32 > Fagbladet 12/2007 Jeg har blitt ekspert på å skifte sikringer. Og har fått ikke så rent få «karameller», sier Berit Aastvedt, skolesekretær på Varden skole i Bergen. Travel, travlere, travlest. Skolesekretærene får stadig flere arbeidsoppgaver uten større stilling eller høyere lønn. Tekst og foto: VEGARD VELLE Det er ikke krise dersom rektoren blir borte noen dager. Hvis derimot skolesekretæren er fraværende, da blir det krise. – Det heter seg at alt skal bli så mye lettere med datasystemer. Bare tøys og tull. Arbeidsdagen til skolesekretærene er slitsommere enn noensinne, sier Berit Aastvedt, skolesekretær ved Varden barneskole i Bergen. Utakknemlig jobb Skolesekretæren mener fortsatt arbeidsoppgavene i hovedsak er interessante, men hun varsler om en utvikling som gjør jobben stadig mer utakknemlig. – Jeg begynte som skolesekretær i 1992. Den gang var det skrivemaskin med kulehode og rettetast. Det var passe travelt og færre elever. Ledende renholder førte vikartimene for renholderne, inspektøren for lærervikarene. Skolefritidsordningen eksisterte ikke. Regnskapet var enkelt, et skyggeregnskap. Sekretærene førte inntekter og utgifter, og sendte originalfakturaen inn til regnskapskontoret. Budsjettet mottok skolen hver måned. Økonomikonsulenter i kommunalavdeling/skole tok seg av det meste. De håndterte lønnsutbeta- linger, ansettelser og ansennitets- og lønnsberegninger. Stadig flere oppgaver Så kom skolestart for seksåringer og senere SFO (skolefritidsordningen). Det ble flere oppgaver. Skolesekretærene gikk på kurs for å lære og legge om til data for alt som hadde med elever, personal, lønn og fravær. «Det heter seg at alt skal bli så mye lettere med datasystemer. Bare tøys og tull.» – Nå har jeg sittet med datasystemeneifemår.Ogjegharlærtatde medfører så mye plunder at en kan få «makk». Vi jobber med Agresso, Extens og BK-sak. Alle er ganske store systemer. Når jobbstresset topper seg er det ofte nettopp takket være disse. Tungvint og ulogisk – Extens er både tungvint og lite logisk. Jeg lurer på hvem som finner på disse tussete systemene. Det henger, går tregt og er ulogisk. Vi må sitte med manualer på grunn av stadige endringer. Hver dag må skolesekretærene inn på Bergen kommunes sider og finne ut om det er noen nye retningslinjer for lønn, fravær eller regnskap. – Heller ikke bestillingssystemet AGRESSO har jeg særlig mye positivt å si om. Når vi skal bestille varer, går det med mye tid. Det enkleste er å ringe leverandøren og bestille varene per telefon. Da får vi vite om de har varen eller ikke. Men det får vi ikke lov til, sier Aastvedt. Er Aastvedt så uheldig at hun får et avvik, da har hun et problem. – Jeg har brukt opptil tre dager på å finne ut av et avvik på en bestilling. > fbaargang2007 fbseksjonKON