FOKUS Likevel utvikler sykdommen seg dersom eksponeringen ikke opphører. Behandling av arbeidsrelatert astma med medisiner dekker over at sykdommen blir kronisk. Fordi de ikke sluttet i tide, er mange pasienter blitt skjøvet ut av arbeidslivet for alltid. Det er overlege Håkon Lasse Leira ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim som opplyser dette. Han har i mange år arbeidet med yrkesrelatert astma og har vært drivkraft i undersøkelser som kaster lys over dette helseproblemet som er så utbredt i norsk arbeidsliv. EN ELLER ANNEN form for allergi mot støv og gass er vanlig utløsende årsak til astma. Sykdommen har også sammenheng med stress og fysiske anstrengelser og alle slags kombinasjoner av disse faktorene. Leira anbefaler arbeids- • Ta tak i plagen tidlig. Jo lenger du venter, jo større mulighet er det for at sykdommen blir uhelbredelig. Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe til. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt har utviklet sykdommen. Likevel er det ikke enkelt å påvise konkret hvilke faktorer som må fjernes. Alt tyder på at årsakene er svært sammensatt. Flest tilfeller er registrert i så forskjellige bransjer som aluminiumsindustrien, frisørbransjen, renhold, bakeri, sveisearbeid, helsesektoren, undervisning og billakkering. Arbeidsmiljøet er forskjellig i alle disse bransjene. Røyking er ikke avgjørende for utvikling av astma. Undersøkelser vi og mange andre har gjort, viser at det er andre faktorer som utløser plagene. Røyken virker som en hvilken som helst annen forurensningskilde og virker som en negativ tilleggsfaktor. Derfor bør astmatikeren slutte å røyke. «Har du utviklet astma på grunn av allergi mot noe på arbeidsplassen, må du slutte i jobben for å bevare helsa.» takere som kan være utsatt for astma å være særlig oppmerksom og særlig tenke gjennom følgende råd: • Har du en form for allergiastma, må du vekk fra arbeidsplassen. Finn et arbeid med et helt annet fysisk arbeidsmiljø. Da er det mulig sykdommen ikke vil utvikle seg videre og du kan leve normalt. • Vær oppmerksom på at medisinsk behandling uten at skadelig påvirkning fjernes, gir falsk trygghet. DET VIKTIGSTE TILTAKET for å unngå at det oppstår nye tilfeller, er alminnelig godt renhold og ren pusteluft. Dette hjelper også mot forverring av tilstanden til dem som allerede Fagbladet 12/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonKON7