RUSOMSORG I KRISE TEMA > DETTE ER SAKEN • De som arbeider gatenært med rusmisbrukere som trenger akutt avrusning, fortviler over at rusmisbrukerne ikke får plass på avrusningsinstitusjonene. • Tidligere eide Oslo kommune hele kjeden av rusrelaterte tiltak, fra akuttstasjonene til videre oppfølging. • I 2004 overtok Helse Sør-Øst gjennom Rusmiddelreformen alle Oslos akutte behandlingsinstitusjoner. gjen Rå urinlukt ligger i lufta. Oppsøkende tjeneste i Oslo ser etter dem som er i dypeste nød, utkjørte til grensen av hva kropp og sjel kan makte. Og det er stadig flere som trenger pause fra gata for å overleve. Men etter at Helse SørØst overtok Oslo kommunes akuttavrusning, er de blitt liggende igjen I 2004 overtok staten via Helse SørØst Oslo kommunes avrusningsplasser. Et enstemmig bystyre protesterte. Rusmiddeletaten protesterte – til ingen nytte. Staten overtok, men nå står kommunen igjen som taper – uten akutte avrusningsplasser. > Fagbladet 12/2007 > 9 – Vi hadde en helhetlig og sammen- i fbaargang2007 fbseksjonSAM