> TARIFFOMRÅDER • KS: (kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon): ca. 142.000 medlemmer • Spekter (tidligere Navo): ca. 25.000 medlemmer • Oslo kommune: ca. 14.000 medlemmer • HSH (Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon): ca. 5000 med- lemmer • PBL (Private barnehagers landsfor- ening): ca. 3000 medlemmer • NHO (Næringslivets Hovedorganisa- sjon): ca. 2500 medlemmer • KA (Kirkens arbeidsgiverorganisasjon): ca. 1200 medlemmer • Staten: ca. 950 medlemmer • Samfo (Arbeidsgiverorganisasjon innen forbruker- og boligsamvirket): ca. 340 medlemmer «Hvis ikke den rødgrønne regjeringen makter å levere i en så sentral sak som AFP, får de det vanskelig i 2009.» Forbundsleder Jan Davidsen pensjon – Vi skal ikke drive å betale igjen og igjen for noe som allerede er betalt, sa Per Sund fra fylkeskommunen på konferansen i Nord-Trøndelag. – Hvis ikke den rødgrønne regjeringen makter å levere i en så sentral Foto: Per Flakstad HELTID: Gerd Kristiansen kunne registrere at nesten alle på tariffkonferansen i Nord-Trøndelag ønsker krav om rett til heltid. sak, får de det vanskelig i 2009, advarte Jan Davidsen fra talerstolen i Øyer. Helge Galtrud fra Fagforbundet på Lillehammer etterlyste på sin side større klarhet i forbundsledelsens holdning til spørsmålet. – Heltid er en rettighet Uønsket deltid var en av de sakene som ble aller hyppigst nevnt fra talerstolen både i Øyer og i Steinkjer. Det er på sin plass, mener Karin Mathiesen, fylkesleder i Fagforbundet Hedmark. – I alle kvinnedominerte yrker er dette problemet fortsatt gjeldende. Men når man bruker argumenter som økonomi, eller turnuser som ikke går opp, da har man ikke satt seg ned for å regne, sier hun når Fagbladet møter henne mot slutten av konferansens første dag. Hun får støtte av forbundsleder Jan Davidsen. – Når kvinner tar opp forhold de opplever som problematiske, blir de ofte fortalt at «slik er det bare». For menn finner man løsninger, sa han til forsamlingen med over 180 delegater. Etterpå presiserte han overfor Fagbladet at det nå handler om å finne fram til konkrete tiltak som kan bakes inn i kravene som skal settes fram når forhandlingene begynner for alvor. – Er det noen som har styrke til å drive denne saken videre, så er det Fagforbundet, mener fylkesleder i Nord-Trøndelag, Mildrid Finnehaug. Så godt som alle foreninger i fylket hadde heltid/deltid med i sine innleverte krav. – Vekk med lokale forhandlinger De siste oppgjørene har arbeidsgiverorganisasjonene forsøkt å flytte en større del av forhandlingene til lokale oppgjør. Dette er en uting mener Fagforbundets medlemmer. Gerd Kristiansen understreket i Steinkjer at de tillitsvalgte er forpliktet til å følge opp de sentrale føringene også i de lokale forhandlingene. Hun advarte mot at mange arbeidsgivere forsøker å bruke lokale forhandlinger til å løse saker som ikke skal inn i oppgjøret, og ba tillitsvalgte være oppmerksomme på dette. – Vi ønsker et sentralt oppgjør, men hvis vi likevel må forhandle om en lokal pott, så skal vi gjøre det med utgangspunkt i at dette er våre penger som vi skal ha vår rettmessige del av, sa Per Sund. Landsstyret avgjør Nå skal innspillene samles og koordineres av forhandlingsenheten i forbundet, og dette arbeidet blir grunnlaget for landsstyret når det i mars neste år skal vedta forbundets overordnede krav. Fagbladet 12/2007 > 15 Foto: Sandra Lillebø fbaargang2007 fbseksjonSAM