SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Grønn suksess Linn Veronica Hansen ble kjent med økologiske frisørprodukter gjennom Fagforbundet. Nå har hun sukess med dem i egen salong. 32> Innvandrer som sjef Folk med minoritetsbakgrunn når sjelden toppstillinger i kommunene. Nå må kommunene satse på personer med minoritetsbakgrunn. 34> Kostbar sykdom Ansatte som får astma eller som blir dårligere på grunn av forhold på arbeidsplassen, koster samfunnet nesten to milliarder i året. 36> Lærer i simulator Lei snyltere Renovasjonssjef Roy Ulvang i Fredrikstad er oppgitt over at private bedrifter lemper næringsavfall i kommunens miljøstasjoner. Nå foreslår Roy Ulvang å samle inn miljøstasjonene og plassere dem på en kommunal lagertomt, skriver Fredrikstad Blad. Tilbud til husholdningene Ifølge renovasjonssjefen er miljøstasjonene utplassert på en del bensinstasjoner i distriktet for at folk skal kunne levere farlig avfall på en enkel måte. Dette er utelukkende et tilbud til private husholdninger, og ordningen finansieres gjennom renovasjonsgebyret som husholdningene betaler. Stasjonene er ubetjente, og det viser seg at det lokale næringslivet snylter på ordninger for å slippe å frakte næringsavfallet. Overfylt om natta – Vi opplever stadig at disse miljøstasjonene blir overfylt i løpet av en eneste natt. Etterpå blir farlig avfall satt igjen ved siden av stasjonen. Dette utgjør en sikkerhetsrisiko når det gjelder brann og eksplosjonsfare, sier Ulvang til Fredrikstad Blad. Han mener små og mellomstore bedrifter er verstingene, og karakterer det som snylting når de fyller opp miljøstasjoner som de private husholdningene finansierer. Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 12/2007 > 27 I midten av februar står et nytt akuttmedisinsk opplæringssenter klar til bruk ved Olav Duun videregående skole i Namsos. Det nye senteret vil selvsagt bli flittig brukt av elevene på ambulanselinja ved skolen, slik at de skal stå best mulig rustet til å møte den virkeligheten som venter dem i arbeidslivet. Men mesteparten av tiden skal opplæringssenteret brukes til kurs av grupper innen akuttmedisin, for eksempel ambulansedrivere, turnusleger, brannvesen, politi og sivilforsvaret. Simulere reelle situasjoner – Vi snakker om en fordeling på 30 prosent skolebruk og 70 prosent annen bruk. Vi opplever blant annet god respons fra Helse Nord-Trøndelag og helseregion Midt-Norge, og vi har en partnerskapsavtale med sivilforsvaret, sier utviklingsleder ved skolen, Harald Einvik til Fagbladet. – For tiden er det mangel på akuttmedisinsk personell over hele landet. En av fordelene med et slikt senter er at vi kan simulere forskjellige reelle situasjoner som gjør at vi kan intensivere og forkorte den akuttmedisinske utdanningen til personell som fra før har erfaring fra helsearbeid, sier Einvik. I senteret er det mulig å simulere en trafikkulykke med bilvrak, sjåfører og passasjerer. Det er også bygget opp et hjemmemiljø og et rom som simulerer en ambulanse. Her er det mulig å trene på hendelsene fra de akutt oppstår, via transport og behandling i ambulansen, og situasjonen rundt mottak av pasienten på sykehuset. To millioner En elektronisk dukke kan simulere alt fra blodtrykksfall til temperaturfall, og elever eller kursdeltakere kan se seg selv på video etterpå for å analysere og vurdere sine egne valg i den akutte situasjonen. Det er til nå investert rundt to millioner kroner i opplæringssenteret som etter planen skal være i drift fra 15. februar neste år. Tekst: PER FLAKSTAD Illustrasjonsfoto: Jann Lipka/Samfoto fbaargang2007 fbseksjonSAM