AKTUELT Renholdet igjen kommunalt Med knapt flertall har kommunestyret i Frogn i Akershus bestemt å legge ned det nyopprettede kommunale foretaket og ta renholdet tilbake som en ordinær kommunal tjeneste. – Dette er en gledens dag, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Frogn, Lill Ann Solli, til Fagbladet. Hun har arbeidet lenge for at renholdet skulle tas tilbake til kommunen, og lokalforeningen i Frogn klarte å gjøre dette til en viktig valgkampsak i høst. Knapt flertall Det var med knappest mulig flertall at renholderne i Frogn igjen ble kommunale. Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre og KrF holdt sammen, slik de lovet i valgkampen, mens Høyre og Frp ønsket å gi det kommunale foretaket Frogn Drift en sjanse. Den politiske situasjonen i Frogn er for øvrig uklar etter valget. De samme fem partiene som stemte for kommunalt renhold, hadde også en avtale om ordførerkandidat, men i en hemmelig avstem- ning brøt en av deres representanter samarbeidsavtalen og stemte for Høyres Thore Vestby som ordfører. Han sitter dermed uten å ha politisk flertall bak seg. Dermed led han politisk nederlag i renholdssaken, og vil komme til å gjøre det også i andre saker. Mistet mange Frogn Drift skulle ha vært i gang 1. september, men på grunn av forsinkelse ble selskapet aldri ordentlig etablert. Nå starter arbeidet med å rekommunalisere renholdet, og ifølge Lill Ann Solli er det ikke mye igjen fra tiden før ISS overtok tjenesten. – Vi hadde 26 stillingshjemler, og vi hadde 21 renholdere som medlemmer hos oss. Mange av dem har enten sluttet, fått uføretrygd eller gått over i andre kommunale stillinger. Vi må oppdatere alt SEIER: Lill Ann Solli i Frogn gleder seg over at renholdet er tatt tilbake som en kommunal tjeneste. fra personell til maskinpark for å erstatte den fagkompetansen og lokalkunnskapen vi har mistet, sier hun. – Samtidig må de kommunale renholderne vise at de kan levere nå som de har fått politikernes tillit. Dette blir ingen dans på roser, men det blir en spennende og forhåpentlig morsom utfordring, sier Lill Ann Solli. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Stoppet nattbusser FRYKTER UTVIKLINGEN: Ole Roger Berg liker ikke utviklingen der bussjåfører må forholde seg til stadig mer fyll og vold. Bussjåfører i Skien, Porsgrunn og Bamble vegrer seg for å kjøre nattbusser på grunn av mye fyll og bråk blant passasjerene. En helg midt i november var alle nattbussene innstilt. Busselskapet TKT skriver i en pressemelding at dette skyldes problemer med å rekruttere nye sjåfører, og at flere sjåfører ikke ønsker å kjøre nattbusser. Leder i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, sier til Aftenposten at han forstår sjåførene som stadig opplever ubehagelige situasjoner og tiltakende bråk og uro. Fagforbundet har lenge vært opptatt av sjåførenes situasjon i forhold til vold, trakassering og ranstrusler. Også Ole Roger Berg, leder i Buss- og sporveisbetjeningens Forening i Trondheim, forteller til Aftenposten at mange sjåfører er nervøse for å jobbe om natten og i helgene. De må håndtere stadig yngre personer som har drukket. Berg frykter utviklingen, og mener alkohol blant passasjerene er et mye større problem enn narkotika. Tekst og foto: PER FLAKSTAD 28 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM