AKTUELT Klimakvoter på buss Som det første selskapet i Norge innfører «Konkurrenten.no» CO2kvoter på ekspressbussene. Det Evje-baserte selskapet har tatt mål av seg til å bli klimanøytralt, noe som innebærer å kompensere for egne utslipp ved å investere i miljøtiltak andre steder, melder NRK Sørlandet. Transportsjef Tom Roger Øydne i busselskapet sier at klimakvotene også skal følges opp med en miljøplan. Selskapet innfører kvotene på ekspressbussene mellom Kristiansand og Oslo. Kvotene kommer til å koste selskapet mellom 150.000 og 160.000 kroner årlig, og Øydne tror at passasjerene må regne med noe dyrere billetter, på samme måte som flypassasjerer.    PF YRKESFORBUD: Sjåføren er fratatt førerkortet etter ulykken i Verdal, noe som kan gi langvarig yrkesforbud. Dårlig rettssikkerhet Støtter jernbanesatsing Fagforbundet Vestfold støtter kampanjen for en sterkere satsing på jernbane i statsbudsjettet for neste år. Det trengs blant annet 500 millioner kroner mer enn avsatt for å starte byggingen av dobbeltspor på Vestfoldbanen, og byggestart er derfor utsatt. Fagforbundet Vestfold oppfordrer medlemmene til å skrive under på et opprop som krever en ekstrabevilgning på 500 millioner kroner til jernbaneutbygging i 2008, og at halvparten av pengene skal være øremerket oppstart av dobbeltspor på Vestfoldbanen. Du finner mer informasjon, og oppskrift på hvordan du kan skrive under på oppropet via internett eller sms på: www.fagforbundet.no/vestfold PF – Ulykken i Verdal viser hvordan bussjåfører som blir involvert i ulykker har dårligere rettssikkerhet enn andre yrkesgrupper, sier hovedtillitsvalgt i Nettbuss Drammen, Ove Andreas Solberg. Etter ulykken der tre mennesker mistet livet, har politiet rutinemessig tatt blodprøve av sjåføren. Han er også fratatt førerkortet fordi politiet mener det er skjellig grunn til mistanke om uaktsomhet. Blant annet skal bussens ferdskriver undersøkes for å finne ut hvor fort sjåføren kjørte da bussen skled av veien og veltet. Mellomtittel – I verste fall kan sjåføren få yrkesforbud gjennom førerkortbeslaget helt fram til en eventuell rettssak. Det er en helt uholdbar situasjon, mener Solberg, som er medlem av Fagforbundets faggruppe for kollektivtrafikk. – Vi har hatt to tilsvarende tragiske saker i Nettbuss Drammen. I ett av tilfellene gikk sjåføren uten førerkort i halvannet år før saken kom opp, og da ble han blankt frifunnet. Men kan kom aldri tilbake som sjåfør. Tiden med yrkesforbud ble en tilleggsbelastning til den opplevelsen han hadde vært gjennom, og det ble for tøft å sette seg bak rattet igjen. – Jeg tror utfallet kunne ha blitt et annet hvis vi hadde fått ham inn i et opplegg med helsetjenesten på arbeidsplassen sammen med en tilrettelagt aktiv tjeneste. Men det er jo helt umulig når du ikke har førerkort, sier Solberg. Mellomtittel Solberg er sterkt kritisk til at politiet antyder at farten på bussen i Verdal kan ha vært høy. – Det er da ingen grunn til å antyde noe som helst siden farten kan dokumenteres i løpet av veldig kort tid. Dette var ikke en ny buss, etter hva jeg har forstått. Dermed er ferdskriveren ikke digital, og den kan tas ut og leses av med en gang. Det er jo på denne måten vi kontrolleres for hviletid når vi blir stoppet langs veien. Bussen, som var fra 1993, hadde ikke sikkerhetsbelter. Ove Andreas Solberg mener det er et poeng å ha det på turbussene, med henstilling på seteryggen foran om å bruke det. Samtidig tror han det blir umulig å gjennomføre på lokal- og rutebusser. Flere høgskoler tar Y-veien Høgskolen i Buskerud (Hibu) tilbyr ingeniørutdanning til fagarbeidere. Fra høsten 2008 kan folk med fagbrev ta en fireårig bachelorutdanning samtidig som de får lønnet arbeid i en av de 56 elektrotekniske bedriftene i ETVnettverket i Drammen-regionen. – Det blir en tøff utdanning, men veldig gode ingeniører, sier dekan ved avdeling for teknologi ved Hibu til Drammens Tidende.    PF Tekst: PER FLAKSTAD Fagbladet 12/2007 > 29 Foto: Scanpix fbaargang2007 fbseksjonSAM