Skal ikke parkeres Einar Nielsen (59) er en av mange bussjåfører som får økt jobbtrygghet hvis reglene om virksomhetsoverdragelse blir innført i bussbransjen. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Anbudspolitikken er med på å gjøre folk utrygge. Einar Nielsen skulle ønske bussjåfører ikke sto i fare for å måtte bytte arbeidsgiver hele tiden: – Nå er det jo nesten så vi burde hatt borrelås på uniformslogoen vår. – Det er fristende å si at reglene om virksomhetsoverdragelse er et selvsagt krav, noe som burde vært en del av den nye bransjeavtalen, sier Nielsen. – Når vi ikke er der ennå, synes jeg det er positivt at departementet arbeider for økt jobbtrygghet blant oss som har vært bussjåfører en stund. Det er selvsagt ikke riktig at en anbudsvinner skal kunne «skumme fløten» blant de ansatte hos tidligere arbeidsgiver, fortsetter han. – Jeg vet ikke i hvilken grad dette er aktuelt i dag med rekrutteringsproblemer i bussbransjen, men økt jobbtrygghet i lovs form er uansett viktig og noe vi er glade for, sier Nielsen. – Navarsete må følge opp Hvis dagens regler for virksomhetsoverdragelse også blir gjort gjeldene når sjåfører må skifte arbeidsgiver etter en anbudskonkurranse, vil det styrke de ansattes rettigheter. Spesielt vil det individuelle stillingsvernet bli bedre, og på den TRYGGHET: Einar Nielsen og andre eldre sjåfører skal ikke kunne parkeres i baksetet når nye selskaper overtar bussruter. 30 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM