i baksetet måten er man sikret at eldre og «lite attraktive» ansatte får fortsette i jobben sin uavhengig av hvem som vinner anbudet. Bussjåførenes organisasjoner forventer nå at samferdselsminister Liv Signe Navarsete følger opp sine uttalelser om at anbudskonkurranser ikke skal kunne vinnes ved hjelp av innsparinger som rammer de ansatte. – Løser ikke alt Marit Sauge er leder for bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA). Også hun mener intensjonen i arbeidet med å øke jobbtryggheten er god. Samtidig advarer hun mot å tro at slike regler vil løse alle problemer. – Politikernes fremste oppgave burde være å stanse privatiseringen i kollektivtrafikken, ikke lappe på de mange problemene som oppstår, sier hun. – Flere førere er redde for å miste jobben. Hele driften er planlagt ut fra muligheten for å tape anbud. Trafikkledere ansettes som vikarer, og det er mange i ledelsen som frykter konsekvensene av salg. Så lenge målet er økonomisk utbytte, fører det til et press mot alle som ikke er hundre prosent effektive. Det finnes metoder å presse uønskede ansatte på som gjør at de velger å slutte frivillig eller gå over på deltid. – Dessuten kommer vi ikke unna at hovedproblemet er selve anbudssystemet som legger opp til at private selskaper skal tjene penger på kollektivvirksomhet. Den eneste måten å løse problemet på er at alt overskuddet føres tilbake til kollektivtransporten i form av bedre tilbud til publikum, lavere billettpriser eller bedre arbeidsbetingelser for de ansatte, sier Marit Sauge. FOREBYGGER: Brann- og redningstjenesten i Trondheim forebygger branner ved å holde kurs på arbeidsplassene. Kursene er blitt svært populære. Satser på HMS Trondheim brann- og redningstjeneste har de siste to årene satset bevisst på HMS og brannvernopplæring. Det er blitt en stor suksess. Tidligere holdt bedriftene i Trondheimregionen bare lovpålage kurs. Nå er det mange som gjennomfører brann-HMS og sikkerhetsopplæring selv om de ikke er pålagt å gjøre det. Dette gleder brannmester og utdanningsansvarlig Ole Anders Holmvaag ved Trondheim brann- og redningstjeneste (TBRT). – Vi er svært glade for denne utviklingen, ikke minst fordi vi vet at det på lang sikt lønner seg å satse på slike kurs i forhold til brann og ulykker på arbeidsplassen, sier han til HMSMagasinet. Kursvirksomheten ved brann- og redningsetaten kom i gang i 2006. Allerede første året var 600 personer på kurs, og i løpet av dette året vil antall deltakere bli firedoblet. I dag arbeider fire personer i etaten på heltid med kurs og utdanning, i tillegg blir 30 instruktører fra beredskapsavdelingen leid inn på timebasis. – Vi er i ferd med å etablere en meget velfungerende avdeling som har stor tillit hos brukere, sier Holmvaag til HMS-Magasinet. Han er overbevist om at brann- og redningstjenestens kurs ute på arbeidsplassene virker forebyggende på brann.    PF Fagbladet 12/2007 > 31 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonSAM