Toppen er proppen Nå skal personer med innvandrerbakgrunn inn i kommunenes toppledelser. Det har KS bestemt. Tekst: VEGARD VELLE    Foto: JUNE WITZØE 28 personer deltar for tiden i et kandidatnettverk for mangfold i ledelse. Programmet er kommet i stand etter at Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KS) har bedt alle landets kommuner om å finne personer med minoritetsbakgrunn til å delta i et program for ledertrening. Ønsker forbilder På et lekkert hotell i Asker sitter derfor motiverte innvandrere fra hele landet og lar seg lede av stramme, hvite damer fra KS med lederbakgrunn. Praten går livlig. Kommunenorsk ledersjargong blir ikledd kledelig sørlandssomalisk, nordlandstamilsk og delvis vestlandsalbansk dialekt, alt etter hvem som tar ordet. – Målet er å motivere deltakerne til å ta et skritt videre på karrierestigen i kommunen sin. Vi ønsker å skape PÅ LEDERKURS: I    ringer i vann, synlige forbilder, sier hjemlandet Irak    KS-direktør Gudrun Grindaker. jobbet Hiwa Suley-    For drøyt et år siden vedtok KS at SKAL OPP OG FRAM: 29 kandidater med innvandrerbakgrunn skoleres for tiden til å bli toppledere i norske kommuner. man som plansjef. Nå jobber han som arealplanlegger i Hurum. organisasjonen ville «jobbe for mangfold i ledelse og synlige nøkkelposisjoner». Hun legger ikke skjul på at knappheten på arbeidskraft gjør at kommunene må bli flinkere til å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Arealplanlegger – Norge har beveget seg fra et homogent til et flerkulturelt samfunn. Men dette er ikke gjenspeilet i ledelsen på arbeidsplassene. Derfor synes jeg det er fornuftig at KS engasjerer seg i å få innvandrere til å ta lederstillinger, sier Hiwa Suleyman. I hjemlandet Irak jobbet Suleyman som plansjef. Nå jobber han som arealplanlegger i Hurum. Både virksomhetslederen og rådmannen oppmuntret ham til å delta i lederprogrammet. – Jeg er en innvandrer som har skaffet meg høy utdanning i Norge. Nå ønsker jeg å finne ut av hva som trengs for at jeg skal kunne gå videre til en lederstilling. Og jeg ønsker å finne ut av de eventuelle ulempene ved det å være leder, sier han. Spriker for mye Fagleder og deltaker Arulnesan Maria- nayagam, fra Sortland, er mer ambivalent til lederprogrammet. – En skulle ikke behøve slike tiltak for å løfte noen grupper opp, men jeg forstår at det trengs. Et problem med dette kurset er at bakgrunnen til de tilstedeværende spriker for mye. Jeg skulle ønske at folk i større grad var sortert etter kompetanse. Det eneste deltakerne her har felles er at vi ikke er født i Norge. Jeg har mer behov for ledertrening enn lederoppmuntring, mener Marianayagam. Engasjer deg Blant foredragsholderne er Famara Alieu Sanyang, seksjonssjef i Nav Helsetjenesteforvaltning øst. – Personer med flerkulturell bakgrunn deltar i svært liten grad i organisasjonslivet. De tenker at orga- 34 > Fagbladet 12/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM