SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Til stede En god leder er til stede, fleksibel og beslutningsdyktig. I Bodø var de så fornøyd at de nominerte Karin Mollan Hansen til begeistringsprisen. 30 > Gir seg ikke Petra Slagsvold (85) arbeider fremdeles som hjemmehjelp. På fritida stikker hun gjerne innom mennesker som trenger selskap. 36 > Sparer med data De ansatte har vært med på å innføre datasystemet på kjøkkenet som gir pasientene bedre service og kvalitet samtidig som de har redusert svinnet. 40 > Ender i arbeidsretten? Tungt løft og tunge løft Tungt løft gir berettigelse til yrkesskade. Det gjør derimot ikke tunge løft ifølge to forskjellige dommer i Høyesterett. En dom i Høyesterett i november konkluderte med at skade etter ett tungt løft gir yrkesskadeerstatning. Tidligere dommer viser at en rekke tunge løft som medfører slitasje, ikke gir rett til erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven. – Dette er ubegripelig for de fleste, sier Geir Høin, advokat i Fagforbundet. Han forklarer det med at det egentlig er et økonomisk spørsmål. – Det ville bli dyrt om alle med slitasjeskader innen renhold og helsesektoren skulle få rett til yrkesskadeerstatning. Det pågår nå et utredningsarbeid som kan resultere i en lovendring. – LO og Fagforbundet har vært pådrivere for en lovendring, og LO sitter i utvalget som i løpet av noen måneder skal legge fram et forslag for regjeringen, opplyser Høin. Han håper at også regjeringen vil fremme en proporsjon med forslag om lovendring for Stortinget i løpet av 2009 slik at også slitasjeskader som følge av overbelastninger over tid utløser yrkesskadeerstatning. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Et foreløpig uvisst antall ansatte har fått brev med tilbud om sluttpakke i Helse Nordmøre og Romsdal. Fagforbundet mener det er et klart brudd på hovedavtalen og regner med flere rettssaker. Tove Sylte var en av dem som etter 26 år som hjelpepleier ved Hjelset utenfor Molde for ett år siden fikk brev om at hun kunne bli berørt av omstillingen i Helse Nordmøre og Romsdal. – Siden har jeg og de fleste andre hjelpepleierne her gått i uvisse, sier hun. Ikke ivaretatt – Informasjonen til oss ansatte har vært mangelfull. Signalene har gått i alle retninger, og det vi til en hver tid har visst, har vi lest i media eller fått vite gjennom Fagforbundet, sier Sylte. – Vi hadde et kjempegodt arbeidsmiljø. Det er totalt ødelagt, sier den snart 50 år gamle hjelpepleieren som har brukt hele sitt yrkesaktive liv på Hjelset. – Omstillinger er bra dersom de innebærer et bedre pasienttilbud. Men denne omstillingsprosessen har tvert imot gått ut over pasientene våre, mener Sylte. Avtalebrudd Fagforbundets hovedtillitsvalgt Knut Ivar Engset opplyser at mange ansatte fikk brev med tilbud om sluttpakke i midten av januar. – Men vi får ikke oversikt over hvor mange og hvem dette er. Det er et alvorlig brudd på hovedavtalens krav til informasjonsplikt, sier han. Engset tror hensikten med brudd på informasjonsplikten er å gjøre det vanskelig for fagforeningene å støtte medlemmene sine. Foto: Per Tormod Nilsen OPPGITT: – Denne saken kunne vært håndtert bedre, sier en indignert Tove Sylte. – Arbeidsgiver har heller ikke fulgt ansiennitetsprinsippet ved utvelgelse av hvem som mister jobben. De har plukket ut stort sett eldre kvinner. Engset regner med at prosessen vil ende med en rekke saker i arbeidsretten. Se også www.fagbladet.no Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 1/2009 > 27 fbaargang2009 fbseksjonHEL