Kulturdigelen Med stadig flere innvandrere og asylsøkere, har biblioteket funksjon som møtested for mange språk og kulturer. Men hvor viktig er denne møteplassen? Tekst og foto: THOR-WIGGO SKILLE Biblioteksjef ved Bodø bibliotek, Sonja Osnes, mener biblioteket alltid har vært et flerkulturelt senter. De har likevel flere «internasjonale» planer enn de har plass til å realisere. – Når det nye biblioteket er ferdig i 2012, vil vi kunne gjøre alt vi drømmer om. Gjennom barna Osnes mener at bibliotekets funksjon er særdeles viktig som katalysator for integrering, språktilnærming og som kommunikasjonsknutepunkt for mange av byens nye innbyggere. – Vi har mange bosettinger i Bodø med ulike språk. Vi kjøper inn en del bøker, og får også bøker på «depot» etter hvilke språkgrupper vi har etterspørsel fra. Når asylanter kommer til byen, er det gjerne biblioteket og Internasjonalt senter som blir møtestedene, ifølge Osnes. Gjennom disse to sentrene blir asylsøkerne kjent med den øvrige befolkning i byen. – Barna er de som blir først kjent med oss, gjennom barnehagen og skolen. Ofte drar så barna med seg mor – som sjeldnere kommer seg ut. De starter gjerne med lettleste bøker med store bokstaver. På den måten får også mor en tilnærming til det norske språket. Bokdepot De største depotene av fremmedspråklige bøker er på russisk og finsk, engelsk, tysk, spansk og samisk. Men også på albansk, arabisk, bosnisk, kurdisk, pashto, somalisk og tai. – Og så tar vi jo inn bøker på andre språk etter forespørsel, og ut fra hvilke bosettinger som kommer, forteller Osnes. Foruten tilgang på bøker og musikk fra respektive hjemland, er nok tilbudet om fri bruk av pc med bredbånd den viktigste faktoren til at så mange bruker biblioteket aktivt. Dette tilbudet vet Slavamir G. Adamovich å benytte seg av.    > Fagbladet 1/2009 > 37 AKTIV BRUKER: Slavamir G. Adamovich leser gjerne Knut Hamsun og Sigrid Undset, eller låner med seg en cd av Grieg. – Det moderne norske folk må forstå at man må ha med seg historien for å forstå dagens samfunn, argumenterer hviterusseren. fbaargang2009 fbseksjonKIR