LEDER Brennende engasjert Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen og rådgiver Hermann Albert var to av mange tusen som gikk med tente fakler i solidaritet med ofrene i Midtøsten. I en meget skarp uttalelse fordømmer Fagforbundets forbundsstyre den 14 israelske terrorbombingen.    > TEMA ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2007: 302.387 Illustrasjonsfoto: Thomas Rasmus Skaug Nav for viderekomne Når 400.000 saker skal behandles hver måned, må noe nødvendigvis gå galt. Elendighetshistoriene om Nav, om tårer, sinne og frustrasjoner både blant brukere og ansatte har vært for mange. Men hvor butta det? Vi har oppsummert spillet om Nav. 9> Kampen for fred Konflikten i Midtøsten er lenger unna en fredelig løsning enn på lenge. Israel må stilles til ansvar for de siste ukenes krigshandlinger. Men også verdenssamfunnet – med USA i spissen – har et ansvar. For eksempel ved å bruke de samme virkemidlene overfor Israel som overfor andre krigsherrer. Konflikten i Midtøsten er ikke en religionskamp. Det er ikke en kamp mellom jøder og muslimer, men en kamp om land, vann og rettigheter i et lite landområde. Israel har i 60 år og med resten av verden som stilltiende vitner, stadig styrket sin stilling som den sterke part. Ulovlig bosetting, bygging av muren, hundrevis av kontrollposter og blokader gjør hverdagen håpløs for den vanlige palestiner. «All oppmerksomhet og alle krefter må brukes til å få en fredelig løsning i Midtøsten.» Akkurat nå pågår intense forhandlinger om våpenhvile. Kanskje har de lykkes å få til en avtale når dette leses. Likevel er det langt igjen før palestinere og israelere kan leve i to likeverdige stater. ÅSLAUG RYGG ANSV. REDAKTØR Her hjemme har palestinernes lidelser vekket mange av oss til å vise solidaritet. Fagforbundet har bevilget en halv million kroner til Norsk Folkehjelps arbeid i de palestinske områdene. Titusener har deltatt i fredelige demonstrasjoner. Med tente fakler har kvinner og menn, unge og gamle, jøder og muslimer, kristne og ikkereligiøse ytret et felles ønske om fred i Midtøsten. Israels krigshandlinger vekker også sinne og fortvilelse hos mange av oss. Dessverre er det noen få som lar dette få utløp i form av vold og hærverk. I en demonstrasjon for fred, er det provoserende når noen velger å bruke vold som et kampmiddel. Spesielt fordi det er nettopp volds- og krigshandlingene i Midtøsten vi demonstrerer imot. Vi kan ikke godta at noen ønsker å flytte det som skjer i Gaza, til Oslos gater. Vi kan heller ikke godta at noen benytter anledningen til å gjøre hærverk. Det bidrar i hvert fall ikke til fred i Midtøsten. I verste fall kan opptøyene føre til svekket sympati for palestinerne og ta oppmerksomheten bort fra det som skjer i Gaza. All oppmerksomhet og alle krefter må brukes til å få en fredelig løsning i Midtøsten. Fagbladet 1/2009 > 3 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2009 fbseksjonKON