Muligheter overalt Som en av LO s 850 000 medlemmer, nyter du godt av et omfattende fordelsprogram. Gå inn på lofavor.no for å ta en titt på hvordan du kan spare penger på alt fra forsikring til bensin. Kollektiv hjemforsikring Feriereiser Internett Endring i vilkårene for LOfavør Kollektiv Hjemforsikring Fra 1. januar 2009 vil det bli gjort visse endringer i vilkårene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. Dette er gjort for at LO-medlemmer fortsatt skal ha den beste hjemforsikring som tilbys i det norske forsikringsmarkedet. Det anbefales at du selv går gjennom de fullstendige vilkårene for å se hva som dekkes og hva som ikke dekkes. Vilkårene finner du på ditt forbunds nettsider eller på www.lofavor.no. Har du ikke tilgang på internett, får du vilkårene ved å henvende deg til ditt forbund. Av endringer kan vi nevne følgende: Husforsikring Bilforsikring Strøm 815 32 600 Reiseforsikring Bensin Barneforsikring Billån dette og mange flere tilbud finner du på lofavor.no SpareBank 1 Skadeforsikring informerer: Skade som erstattes Erstatningsregler  innbo Egenandeler Hvem forsikringen gjelder for " Bestemmelsen er noe endret for å redusere uklarheter knyttet til rutiner og uoverensstemmelse med datoer omkring utmeldelse og forsikringens opphør. Ansvar Hva forsikringen dekker " " Ved veskenapping er beløpsbegrensningen øket fra kr 15 000 til kr 25 000. Fordeler for husstander med flere medlemmer " I bestemmelsen om tyveri og hærverk er beløpsbegrensningen ved skade på rom øket fra kr 30 000 til kr 40 000. " Når det gjelder tyveri/hærverk fra annen bygning enn bolig utenfor forsikringsstedet og fra lofts-/kjellerbod er beløpet øket fra kr 50 000 til kr 75 000. " Ved tyveri fra privatboligs uteareal er beløpsbegrensningen øket fra kr 20 000 til kr 25 000, og det er presisert at dekningen gjelder på forsikringsstedet. " Beløpsbegrensningen for tyveri fra bil/båt/bagasjeboks er øket fra kr 10 000 til kr 25 000. Samtidig er det tatt inn unntak om komponenter for lydanlegg til bruk i bil. I bestemmelsene om erstatningsberegning er det under Alternative oppgjørsmåterª tatt inn at arbeidspenger ved kontantoppgjør som ikke kan dokumenteres med faktura, erstattes med 75 % av normalprisen. I bestemmelsen om egenandelsbortfall når alarm var i drift, er dette utvidet til også å gjelde ved brann  i tillegg til tyveri og vann. Egenandelen faller også bort ved skade som alene rammer overspenningsvern og/eller brann-/tyverialarm. Erstatningsgrensen er øket fra kr 3 000 000 til kr 5 000 000. " Det er tatt inn begrensning i forsikringssum på kr 200 000 for yrkesaktive LO-medlemmer med fast bosted utenfor Norden. " Beløpsbegrensningen for hobbyveksthus på kr 50 000 er opphevet. " Det er tatt inn at forsikringen omfatter varmepumper og fastmontert kjøleaggregat i leid/sameid bolig eller i borettslagsleiligheter. Det gjøres aldersfradrag for slikt utstyr tilsvarende elektriske apparater  altså med 10 % pr år etter 5 år. I bestemmelsen om  Annen skade  er det tatt inn at det dekkes bruddskade til komfyrer for innbygging. Bestemmelsene om forhøyede forsikringssummer i husstander med flere medlemmer er utvidet til også å omfatte bygningsmessig innredning for rullestolbruker. I samme bestemmelse er det presisert at skader som består i riper, skrubb, flekker og lignende er unntatt, samt at erstatningsgrensen for enkeltgjenstander/samlinger som rammes av plutselig uforutsett skade utenfor bolig er øket fra kr 50 000 til kr 100 000. Sikkerhetsforskrift  Det er innført sikkerhetsforskrift for gassanlegg. Bakgrunnen for dette er at stadig flere har installert ulike former for gassanlegg. I sikkerhetsforskriften er det henvist til Norsk Gassnorm og denne kan fås tilsendt om ønskelig. Fagbladet 1/2009 > 19 fbaargang2009 fbseksjonKON