Miljøverneombud gir Nedre Eiker kommune har spart store beløp i driftsutgifter etter at de begynte å miljøsertifisere virksomhetene sine med kommunens egne verneombud 36 > Fagbladet 1/2009 som ressurspersoner. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – En av barnehagene våre har redusert søppelmengden fra 22 kilo til to kilo i uka. Resten er sortert og levert til gjenvinning. Det høres kanskje ikke så overveldende ut, men det er faktisk det, sier hovedverneombud Tor Arne Bjørn i Buskerud-kommunen Nedre Eiker. – Vi har nemlig 6622 barnehager i landet, og hvis alle klarer å redusere søppelmengden sin tilsvarende, vil vi redusere barnehagesøppelet med 132.640 kilo. Og det bare på ei uke. Og han fortsetter: – Søppelmengden ville ha blitt redusert med sju millioner kilo – eller 46.000 kubikkmeter – i året. Da begynner vi å snakke om noe som monner! – God effekt Nedre Eiker har vært en pilotkommune i prosjektet «Livskraftige kommuner» siden desember 2006. Ordfører Elly Therese Thoresen har så langt bare positive erfaringer. – Etter min mening har arbeidet hatt en veldig god effekt på alle plan i kommunens virksomhet. Vi har fått positiv omtale både lokalt og nasjonalt, og slik sett har miljøengasjementet bidratt til å gi Nedre Eiker et godt omdømme. Vi feier for egen dør, og dermed har vi også troverdighet når vi forsøker å dra med det lokale næringslivet i miljøarbeidet, forteller hun. Sparer penger Ordføreren er også opptatt av godt miljøarbeid og en bevisst holdning til fbaargang2009 fbseksjonKON