Snart klare for eldrebølgen For to år siden hadde Levanger kommune kun fem lærlinger. Verdal hadde 20. Nå har de 55. Fagforbundet har presset på. Endelig har politikerne skjønt at noen må ta eldrebølgen. 52 > Fagbladet 1/2009 Tekst og foto: ALBERT H. COLLETT De to Innherreds-kommunene har tatt rev i seilene for å skaffe kvalifisert arbeidskraft. – Vi gleder oss over de økte bevilgningene, sier hovedtillitsvalgt Tove Randi Olsen i Fagforbundet i Levanger kommune. I fjor hadde kommunen satt av 1,5 millioner kroner til lærlingordningen. I år er beløpet doblet. Verdal er nesten like ambisiøse. Der er fjorårets 1,2 millioner økt til 1,8 i år. Stor faglig innsats Summene har ikke kommet av seg selv. – Her er det gjort en kjempejobb, slår koordinator Astrid Larsen fast. Hun er personalkonsulent i Innherred samkommune. Samkommunen er et forsøk med tettere interkommunalt samarbeid, og har pågått siden 2004. En rekke kommunale oppgaver er samlokalisert, noe til Verdal, noe til Levanger. Satsingen på å lære opp helsefagarbeidere har solid støtte i pleie- og omsorgsplanen. Den viser behovet. Samtidig er lærlinggruppa langt mer faglig sammensatt enn pleie og omsorg. Mange skal bli barne- og ungdomsarbeidere, noen skal bli kokker, tre tar kontor- og administrasjonsfag, én skal bli feier, én anleggsgartner og to IKT-konsulenter. Har ansvaret Fagforbundet har jobbet lenge og intenst for å få politikerne til å skjønne at behovet for fagarbeidere vil melde seg med økende styrke, og at kommunene må ta tak i situasjonen selv. – Dette er rett og slett en del av samfunnsansvaret deres, slår leder Lise Heggdal i Fagforbundet Verdal fast. Hun er også hovedtillitsvalgt i kommunen, og lærlingkontakt. – De kommunale vedtakene kom på plass i 2007, og de representerer en storsatsing, konstaterer Heggdal og Olsen fornøyd. Selv om innholdet er litt forskjellig i de to kommunene, viser de tydelig ambisjonsnivået. I Levanger står det svart på hvitt at de skal øke antall lærlinger med ti hvert år framover. Nesten full sal Tidlig desember. Kommunestyresalen i Verdal summer av aktivitet, men her er ikke en eneste politiker. Det er lærlingene som fyller salen. 33 av de 55 første- og andreårslærlingene er på samling, slik de er tolv ganger i løpet av læretida. Bare to timer denne gangen, men temaet fenger: service og kommunikasjon. Sølvi Melvold fra servicekontoret i samkommunen innleder. Hun utfordrer ungdommene til å diskutere seg imellom hva som er god og dårlig service, og spør hva som er viktigst når vi kommuniserer. Hun forteller at kroppsspråket står for 80 prosent av kommunikasjonen. Ungdommene følger med, og kommer med innspill: – God service er å vise interesse for det ungdommene sier når vi arbeider med dem. Dårlig service er å la det gå ut over neste kunde hvis den forrige har vært ubehagelig. Spesiell fadder – Ikke en eneste dag er lik. Vi har ikke angret et sekund at vi begynte i læra. fbaargang2009 fbseksjonKON