> KJEMIKALIEPORTAL I ÅR Statens forurensningstilsyn, Mattilsynet og Forbrukerrådet har gått sammen om en egen internettbasert kjemikalieportal som etter planen skal åpnes i år. Her skal det være mulig å finne informasjon om skadelige stoffer, hvilke produkter de fins i, og svar på også andre spørsmål. Ønsker grønn sertifise Trude Lundevall (24) ble allergisk og måtte bruke gassmaske på jobb. Takket være økologiske hårpleiemidler kunne hun fortsette som frisør. Nå har hun åpnet egen «grønn» salong på Grünerløkka i Oslo. – Derfor er det gledelig at det kommer initiativ fra fagbevegelsen og fra bransjen, selv om jeg kunne ønsket meg et sterkere engasjement fra mesterforbundet, sier Skofteland. – Forbrukermakten kan være veldig sterk hvis den blir brukt, sier Helga Skofteland. – Men det forutsetter selvsagt at forbrukerne har reelle alternativer å velge mellom. Derfor er det bra at vi får stadig flere frisørsalonger med et minimum av skadelig kjemi i hårfarge og andre hårpleieprodukter, legger hun til. Ønsker sertifisering Frisører er ikke så veldig bevandret i kjemi, og det kan ofte være vanskelig å finne ut hva hårpleieprodukter inneholder av stoffer. Trude har selv vært nødt til å sende tilbake en hel serie av et produkt som hadde et innhold hun ikke ønsket i salongen sin, og hun mener det hadde vært lettere for frisørene hvis bransjen hadde en egen godkjenningsordning tilsvarende det danske konseptet «Grønn frisør». – Danskene har et system med selvjustis, og det er selvsagt bedre enn ikke å ha noe system i det hele tatt. Jeg mener imidlertid at det beste ville ha vært en form for uavhengig autorisasjon, for eksempel ved å bruke det godt innarbeidede svanemerket, sier Helga Skofteland. – Spesielt nå som økologiske produkter og drift med minst mulig klimautslipp er i ferd med å bli trendy, vil det sannsynligvis dukke opp produkter som ikke holder hva de lover. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Zenz Grünerløkka er en av etter hvert flere økologiske frisørsalonger i Norge. Fagforbundet og Frisørenes Fagforening har i flere år arbeidet med frisørenes arbeidsmiljø, og har vært en viktig bidragsyter i kampen mot mindre helseskadelig og mer miljøvennlig hårpleie. Helga Skofteland, rådgiver og jurist i forbrukerrådet, har arbeidet med det samme, men med problemstillingen sett fra forbrukernes side. Hun setter pris på at fagbevegelsen engasjerer seg i kampen mot skadelige kjemikalier, og er glad for at stadig flere frisører melder seg inn i Fagforbundet og Frisørenes Fagforening. Burde brukt verneutstyr Trude tar imot Helga i den nye salongen sin, og de finner raskt tonen. – Jeg har arbeidet både med maling og med kosmetikk og hårpleieprodukter. Til min forskrekkelse oppdaget jeg at kjemiske stoffer som for lengst er forbudt i maling, fortsatt er tillatt i hårfarge. Det som altså er for farlig å påføre med pensel, er med andre ord helt greit å bruke rett på hodebunnen, og det med bare hendene, forteller Skofteland. – Hvis gutta i industrien skal bruke de samme kjemiske stoffene som de fleste frisører håndterer hver dag, skal GLAD FOR INITIATIV: Helga Skofteland i Forbrukerrådet er glad for at fagbevegelsen og frisører som Trude Lundevall tar initiativ til å gjøre bransjen renere ved å unngå skadelige kjemikalier. de i henhold til forskrifter og regler bruke fullt verneutstyr. Jeg har ofte spurt meg selv hvorfor det ikke er like strengt i typiske kvinneyrker – som for eksempel frisørbransjen, sier Helga Skofteland. Forbrukermakt Hun har flere ganger tatt opp dette i BEUC, som er paraplyorganisasjonen for forbrukerorganisasjoner i Europa, for å få dem til å jobbe mer intensivt mot EU-myndighetene. Men veien fram er lang, den kjemiske industrien er både innflytelsesrik og mektig. 30 > Fagbladet 1/2009 fbaargang2009 fbseksjonSAM