JANS HJØRNE Søppel- konflikten er løst I slutten av februar ble partene i Trondheim Renholdsverk enige om en avtale som gjør slutt på konflikten mellom ledelsen og de ansatte. Avtalen innebærer at samtlige renovatører får et årlig tillegg på 66.000 kroner som skal utbetales sammen med ordinær lønn. Tillegget skal også justeres med samme tilleggsprosent som i det sentrale lønnsoppgjøret hvert år. Både ansatte og tillitsvalgte er fornøyd med at det gamle tolønnssystemet nå er historie. – Vi har fått gjennom våre krav, og er godt fornøyd, sier leder for Fagforbundet Renholdsverkets Arbeiderforening, Roar Fjeldsæter, til NRK Trøndelag. Også direktør Ole Petter Krabberød er fornøyd med at konflikten er over: – Dette er midt mellom hva begge parter krevde, og innenfor de budsjettrammene vi har, sier han til Adresseavisen. ENIGHET: Det er ikke lenger to lønnssystemer for de ansatte ved Trondheim Renholdsverk. Bakgrunnen for konflikten var at selskapet fikk et tolønnssystem da Renholdsverket fikk tilbake kontrakten på renovasjon i Trondheim Vest. Selskapet fikk også med seg ansatte fra det private firmaet som hadde hatt kontrakten, og de hadde dårligere lønn enn de ansatte i Renholdsverket. De ansatte har kjempet for å bli kvitt tolønnssystemet, og det ble også fjernet, men på en slik måte at eldre ansatte måtte gå betydelig ned i lønn for at yngre kolleger skulle gå opp. Det var dette de ansatte protesterte på.    PF KLP med egen bank KLP har fått konsesjon fra Kreditttilsynet for å etablere bankvirksomhet. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er kommunenes eget selskap som leverer forsikrings- og finanstjenester til kommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor. KLP har lang erfaring i å låne ut penger til kundenes ansatte, men ønsker nå at flere skal få låne penger til de samme betingelsene. – KLP Bank vil være en enkel bank med fokus på boliglån og innskudd. Det gir grunnlag for effektiv drift og lave kostnader som vi mener at våre kunder vil nyte godt av, sier konsernsjef i KLP Sverre Thornes i en pressemelding. KLP har i dag utlån på ca. ni milliarder kroner med pantesikkerhet i bolig. Ifølge pressemeldingen fra selskapet vil etableringen av egen bank være et sentralt element i satsingen på å videreutvikle produkter og tjenester til personmarkedet. Bankvirksomheten skal være operativt fra annet halvår i år. PF Trygghet for arbeid og lønn Over hele landet finner vi kommuner som sliter med økonomien. Mange varsler oppsigelser. I næringslivet er mange arbeidstakere enda mer utrygge for jobben sin. Bare i løpet av januar måned kan mellom 10.000 og 15.000 flere ha blitt arbeidsløse. For Fagforbundets medlemmer hjelper det å vite at de tillitsvalgte står på for at de skal ha trygge jobber. Før regjeringens krisepakke kom på bordet i slutten av januar, satte vi søkelyset på behovet for å få midlertidig ansatte over i faste stillinger. Vi forventer at det snart kommer midler til å iverksette arbeidsmarkedstiltak. Arbeidet med faste stillinger må settes i gang umiddelbart, Fast ansettelse gir trygghet og forutsigbarhet. blant annet for å forhindre at kommunene skal sende vikarer ut i arbeidsløshet, for så å ta dem inn igjen på tiltak. Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstakere som hovedregel skal være fast ansatt. Har de vært midlertidig ansatt i fire år eller mer, har arbeidstakeren krav på fast ansettelse. Denne bestemmelsen var fjernet i Bondevik-regjeringens arbeidsmiljølov, men ble heldigvis tatt inn igjen da de rødgrønne overtok makten i 2005. I en situasjon som vi har i dag med finanskrise og stigende arbeidsløshet, ser vi hvor viktig det er at arbeidstakernes rettigheter holdes i hevd. Fast ansettelse gir trygghet og forutsigbarhet. Min oppfordring er at medlemmer som kjenner uro for å miste jobben, skal ta kontakt med sin lokale tillitsvalgte for å få hjelp. Tillitsvalgt skal kart- legge hvilke rettigheter du har, og sjekke om de er i overensstemmelse med reglene. Deretter kan det framsettes krav overfor arbeidsgiver. Fagforbundet er opptatt av at alle som jobber ufrivillig deltid, skal tilbys hel stilling eller høyere, ønsket stillingsstørrelse. Dette er også forhold du skal snakke med din lokale tillitsvalgte om. Våre medlemmer lever av jobben sin. Fagforbundets løfte er at vi skal gjøre vårt aller beste for at du skal ha trygghet for arbeid, lønn og pensjon. JAN DAVIDSEN, FORBUNDSLEDER Fagbladet 2/2009 > 7 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2009 fbseksjonHEL