«Vi aksepterer ikke at arbeidstakere utnyttes på denne måten. Jobber du ordinært, skal du også ha ordinær lønn.» Øystein Hansen, LOs distriktssekretær. Foto: Thomas Førde, Stavanger Aftenblad kroner ikke har vært tilstrekkelig til livsopphold. Det er lett å ty til begrepet slaveri når disse forholdene omtales. Kommunene reagerte ikke – Vi er veldig forbauset over at de seks kommunene ikke har undersøkt bedre disse arbeidstakernes bakgrunn og arbeidsbetingelser og reagert på et langt tidligere tidspunkt. Ukrainerne har vært her i mellom to og fire måneder. Vi er også bekymret over at kommunene har latt ukrainere uten nødvendig språkkunnskap tjenestegjøre i helsevesenet. Disse kommunene bør nå gå i seg selv og sjekke rutinene, mener Øystein Hansen, LOs distriktssekretær i Rogaland. – Hva sier kontrakten om arbeidsbetingelsene? – Kontrakten mellom Norsk Helsepersonell og Karmøy kommune sier at de kan disponeres til tjeneste i vanlig turnus, noe som også har skjedd. Dette har de ikke anledning til. Arbeidstakere under opplæring skal komme i tillegg til ordinær bemanning. De skal heller ikke gå natt, noe ukrainerne har gjort. – Her er med andre ord mye å gripe fatt i. Vi aksepterer ikke at arbeidstakere utnyttes på denne måten. Jobber du ordinært, skal du også ha ordinær lønn. Dette gjelder også utlendinger, sier Øystein Hansen. ULOVLIG ARBEID: – Ufaglærte har gått ordinære vakter på slavelønn, sier Helge Larsen, leder av LO Haugesund og Omegn. Fagbladet 2/2009 > 33 fbaargang2009 fbseksjonHEL