Tar også vare på seg selv Jobben deres er å ta vare på andre mennesker. Men ansatte i hjemmetjenesten må også ta vare på egen helse. På Sortland har de lagt om rutinene for at også hjelperne skal ha en god hverdag. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN 34 > Fagbladet 2/2009 Tove Bech blir flyttet fra stolen til senga og tilbake igjen. I senga blir hun snudd. Fram og tilbake. På forskjellige måter. Igjen og igjen. Ryggombudene Heidi Kristoffersen og Turid Kornbakk demonstrerer forflytningsteknikker mens kollega Tove spiller rollen som pasient. Åshild Mikalsen og Stefan Larsson følger med fra utsiden. De kommer av og til med innspill når de ser andre muligheter enn dem ryggombudene har valgt. Diskusjonen rundt viktige detaljer avdekker lang og allsidig erfaring og kompetanse på hvordan ansatte i hjemmetjenesten kan sikre seg mot skader på grunn av tunge løft. – Vi løfter ikke lenger, sier de. – Vi forflytter. Gjev pris Sortland kommune har hatt ryggombud i snart ti år. De ti ryggombudene som arbeider innen hjemmebaserte tjenester, får årlig skolering, og de oppdaterer også kollegene sine med jevne mellomrom. Videre sørger de for at nyansatte og vikarer blir i stand til å ta i bruk nødvendige hjelpemidler og blir bevisst på å sette grenser. Begge deler er nødvendig for å ta vare på egen helse. Det systematiske, forebyggende arbeidet er en av grunnene til at hjemmetjenesten i Sortland kommune, som første kommunale enhet, fikk Arbeidsmiljøprisen i 2007. Det var Arbeidstilsynet som foreslo kandidaten etter å ha fulgt hjemmetjenesten i nordlandskommunen gjennom to år i forbindelse med Rett hjem-kampanjen. I første runde av kampanjen fikk hjemmetjenesten en del kritikk. Siden har kommunen omorganisert de hjemmebaserte tjenestene. Store endringer i rutiner for å forebygge helseskader og tilrettelegge arbeidshverdagen har blant annet ført til en nedgang i sjukefraværet fra 26 til 7 prosent. Kvalitetsarbeid Ledelse og ansatte er overbevist om at systematisk arbeid for å sikre kvaliteten på tjenestene og å forebygge skader blant tjenesteyterne gir et bedre arbeidsmiljø. – Vi har forandra heile organisasjonen, og alle har deltatt, sier tillitsvalgt Åshild Mikalsen og verneombud    > fbaargang2009 fbseksjonHEL