KURS Din kompetanse  vår etterspørsel Mer info: eller Fag-/svennebrev eller tilsvarende. Minimum to års relevant yrkespraksis. Generell studiekompetanse eller realkompetanse. ... for yrkesfaglærere trenger vi! i grunnskolen Yrkesfaglærer i videregående skole Lærer i relevante fag på 5.-10. trinn Velg utdanning innen opplæring og undervisning. Gi deg selv en tryggere framtid på arbeidsmarkedet.      Verdighetsenteret  Omsorg for gamle Forum Sykehjemsmedisin Inviterer til unik landskonferanse om eldreomsorg: VERDIGHETSKONFERANSEN Solstrand Bad og Hotel 5. 7. Juni 2009 Hovedtemaer: Verdighet, Palliativ Care, Faglige forutsetninger for god pleie og behandling, Adferdsutfordringer hos pasienter med demens, Etikk ved livets begynnelse og slutt, Livsfortellingen. Medarrangør: Fagforbundet Godkjenning 20 kurstimer: Leger: Emnekurs  allmennmedisin, geriatri, samfunnsmedisin. Sykepleiere: Klinisk sykepleie. Hjelpepleiere: Fagstigen Informasjon/ påmelding: www.Verdighetskonferansen.no Tlf 55 39 77 41/416 36 184. koordinator@verdighetsenteret.no Hva ønsker jeg? Hva hindrer meg? Weekend-grupper: Selvutvikling for bedre mestring av hverdag og en krevende arbeidssituasjon. Alexander Kiellands plass, Oslo (fred: 18 21, lørd: 10 18 og søndag 10 15). Kr.1.800,-(Fagforbundsmedlemmer 20%) Ledige grupper: 27. 29. mars, 17. 19. april, 8. 10. mai, 19. 21. juni PSYKODRAMA, PARTERAPI, INDIVIDUELLE SAMTALER 90 75 84 43 FAGSKOLEUTDANNING Nettkurs kombinert med samlinger starter i mai 2009: Autismeomsorg Bergen Eldreomsorg Trondheim Kreftomsorg og lindrende pleie Oslo, Bergen, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø Rehabilitering Lillestrøm, ålesund, Steinkjer, Mo i Rana Spesialpedagogikk Lillestrøm, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø Veiledning Oslo Opplæringsjobber innen næringslivet Medarbeider på opplæringskontor Fagskoleutdanningene er godkjent: i NOKUT i Statens Lånekasse for lån og stipend. Takontaktpåtlf.73572800. www.aftensskolen.no AFTENSKOLEN Region 1 42 > Fagbladet 2/2009 Responsreklame.no fbaargang2009 fbseksjonHEL