Kvinneyrker skal med Fagforbundet går med på endringer i yrkesskadeloven, men bare dersom også typiske kvinneskader dekkes. Tekst: TITTI BRUN I løpet av våren legger regjeringen fram et lovforslag til en ny arbeidsskadeordning. Forslaget er livsviktig for tusenvis av Fagforbundets medlemmer. Fagforbundet støtter forslaget bare under forutsetning av at belastningslidelser tas med. – Vi kan ikke godta dagens systematiske forskjellsbehandling av kvinner og menn som blir skadet i yrkeslivet, sier Jan Davidsen. Så langt har regjeringens forslag bare omfattet plutselig løfteskade, men fortsatt ikke belastningslidelser. Det kan Fagforbundet ikke akseptere. Forbundet krever også at psykiske skader etter mobbing, vold og trusler skal vurderes. Hittil har erstatningen kommet dels fra folketrygden og dels fra forsikringsselskap. Nå foreslår regjeringen å samle regelverket i ett løp. Skammelig urettferdig Det er en kostbar og vrien nøtt regjeringen tar fatt i – både juridisk, økonomisk og i forhold til likestilling. Dagens ordninger er i årevis kritisert fordi de dekker arbeidsskader i typiske mannsyrker, mens skader i typiske kvinneyrker avskrives som normal arbeidsbelastning. NY LOV: – Belastningslidelser er en yrkesskade, sier Jan Davidsen. En asfaltarbeider får erstatning for belastningslidelser etter langvarig bruk av vibrerende maskiner. Men en helsearbeider får ikke erstatning etter år med løft. I fjor ble belastningslidelser i skulder, arm og kne tatt med. Det er typiske skader i mannsyrker. Mens belastingslidelser i rygg og nakke, som er typisk i kvinneyrker, fortsatt ble utelatt. – Nå satser vi på at Stortinget fjerner denne forskjellsbehandlingen, sier Davidsen. Høringsfristen er 12. mars. 16 > Fagbladet 2/2009 Foto: Monica Schanche fbaargang2009 fbseksjonSAM