TEMA KAMPEN OM PENSJONEN > DAGENS REGLER > DETTE STåR På SPILL > DETTE Må AVKLARES Du har full opptjening i pensjonsordningen etter 30 år og kan ta ut pensjon når du er 65. Mange yrker har særaldersgrenser og kan gå av enda tidligere. Sikrer alle med full opptjening minst 66 prosent av lønna i pensjon. Samordningsreglene gjør at svært mange får mer enn 66 prosent. Har du tjent mindre enn 250.000 i 40 år, vil du etter de nye reglene i folketrygden ikke ha rett til full alderspensjon før nærmere 67 år. BRUTTOMODELLEN 30-åRSREGELEN " Fra hvilken alder skal det være mulig å ta ut tjenestepensjon? " Hvor stor andel av sluttlønna skal samlet pensjon være på ulike pensjoneringstidspunkter? " Dette gjelder nesten 150.000 ansatte i kommunesektoren. De aller fleste av disse er kvinner. " Tjenestepensjonen skal tilpasses ny folketrygd. Det betyr blant annet at muligheten for å gå av som 62-åring nå står på spill for svært mange. Ved årets mellomoppgjør, som starter i disse dager, skal tjenestepensjonene tilpasses ny folketrygd. Ille for kvinner I prinsippet kan det som skal skje høres tilforlatelig ut: Men tilpasseª er et tøyelig ord  hva betyr det i praksis? Foreløpig vet ingen hva resultatet vil bli, men at det er mye som står på spill for mange, er hevet over enhver tvil. Ikke minst når det gjelder mulighet for tidligpensjon. Med AFP kan offentlig ansatte i det lavere og midlere lønnssjikt i dag gå av privat sektor. Dette gjelder særlig de som har tjent mindre enn rundt 250.000 i året i 40 år. De aller fleste av disse er kvinner, og de vil etter folketrygdens nye regler ikke ha rett til full alderspensjon før nærmere 67 år. Spørsmålet er om man under oppgjøret får gjennomslag for justering av tjenestepensjon slik at tidligpensjon fortsatt er mulig for alle, og med en akseptabel utbetaling. I vårens oppgjør blir det viktig å sikre at denne gruppen ivaretas, understreker Rønning-Aaby som har representert LO Kommune/Fagforbundet i det regjeringsoppnevnte utvalget som har utredet tilpassing av Slitne kropper  Levealdersjusteringen som innføres med ny folketrygd, der man premieres for å stå lenge i jobb, slår uheldig ut for store grupper, påpeker Rønning-Aaby: " Blant Fagforbundets medlemmer er det svært mange som ikke klarer å stå i jobb etter fylte 62 år. Hjelpepleier Berit Lindskog regner med at hun blir en av dem: " Hva slags pensjonstid får vi hvis vi skal jobbe lenger? undrer hun. " Skal vi jobbe lenger, vil vi være så utslitt at vi ikke kan kose oss som pensjonister. Selv er Berit bare 46, men likevel en veteran  eldre kolleger forsvinner ut av yrket. På spørsmål om mange av de ansatte på Ryenhjemmet ønsker å jobbe utover vanlig pensjonsalder, blir det stille rundt bordet. " Blant de drøyt 400 som jobber her, tror jeg vi kan telle de som er over 62 på en hånd, sier vaktmester Trond Løken som også er tillitsvalgt på Ryenhjemmet. Dør tidlig Selv om renholder Metin slutter i jobb som 62-åring, regner han ikke med å ha en uendelig lang pensjonisttilværelse foran seg. " Både faren min og tre onkler døde tidlig i 60-årene, så jeg regner med at det er liten sjanse for at jeg lever til jeg er 70, sier han. Men det er ikke bare den enkeltes arveegenskaper som avgjør leveutsiktene. Levealderen i ulike yrker varierer sterkt. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå kan for eksempel en universitetslærer som går av som HVOR GåR GRENSEN? Ingen som jobber her er over 62 år, konstaterer sykehjemskollegene. tjenestepensjonene (OFTP-utvalget). Frarøves en gulrot Rundt lunsjbordet på Ryenhjemmet er det mange som bekymrer seg for at tjenestepensjonen er i spill. " Jeg har betalt to prosent av lønna til tjenestepensjon i alle år. Hvis de nå forandrer ordningen, så frarøver de oss penger som vi selv har betalt inn, sier som 62-åringer med en god pensjonsytelse. Dette er ingen selvfølge i framtida. En kritisk gruppe i denne sammenheng er de som ønsker å gå av med hel pensjon fra 62 år etter de nye reglene i folketrygden og AFP i Torill Klausen. Hun er opprørt over at politikerne våger å røre pensjonen. " Tjenestepensjonen har jo vært en gulrot for oss som jobber i kommunen, og jeg skjønner ikke at de kan forandre den. 10 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL