Mestring motiverer å sende folk på kurs er ikke nok for å motivere dem for jobben. Men om kompetansen vår virkelig verdsettes, øker sjansen for at vi utsetter å pensjonere oss. Dette viser en ny rapport fra Fafo. Videre er det å føle seg sett og verdsatt av sin nærmeste leder en faktor som vektlegges av svært mange (84 prosent). Undersøkelsen bekrefter at mange trenger tidligpensjon fordi de opplever jobben som slitsom, og en stor andel oppgir at helseplager er årsaken. Realkompetanse som ressurs Utfordringen blir å bruke kompetanseutvikling på en måte som synliggjør hva folk har lært gjennom et langt yrkesliv og som bygger på realkompetanse som en ressurs i arbeidslivet. " Det handler om noe annet enn å sende folk på kurs, understreker Fafoforskerne. Nøkkelen ligger i å se kompetanseutvikling i sammenheng med hvordan jobben utformes, understreker Anna Hagen: " Det hjelper lite å gå på kurs for å lære hvordan man skal løfte to sammen, hvis man er alene om å løfte når man kommer tilbake på jobb. å ha en kompetansestrategi er avgjørende for å lykkes, påpeker de: " Arbeidsgivere bør ha en helhetlig tilnærming til hvordan man rekrutterer, utvikler og beholder arbeidskraft.  Fagopplæringsordningen er et godt eksempel på hvordan kompetanse overføres fra erfarne arbeidstakere til ungdom gjennom lærlingordningen. Da er det viktig at lærlingene møter erfarne veiledere med samme fagbakgrunn, sier Anna Hagen. Tekst og foto: SIDSEL HJELME NY RAPPORT: Fafo-forskerne Anna Hagen og Marjan Nadim har undersøkt om kompetanse kan bidra til at folk står lenger i jobb. 14 > Fagbladet 3/2009 Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?ª er spørsmålet forskerne har søkt svaret på i en ny rapport Fafo har utarbeidet for Fagforbundet. Undersøkelsen er en av flere prosjekter som er igangsatt og som skal danne grunnlaget for framtidas politikk. En sentral problemstilling er hvorfor noen ønsker å jobbe utover pensjonsalderen, mens andre begynner å telle ned flere år før de kan slutte. I rapporten, som er utarbeidet av Fafo-forskerne Anna Hagen og Marjan Nadim, er et utvalg på 1850 medlemmer i Fagforbundet spurt om hvordan kompetanse og kompetanseutvikling kan bidra til at de står lenger i jobb. Mestring og trivsel avgjør å ha mulighet for kompetanseutvikling gjennom kurs, etter- og videreutdanning er ikke noe som alene kan motivere for å stå i jobb, framholder forskerne:  Når folk skal si hvorfor de ønsker å gå av tidlig, er det andre forhold enn kompetanse som blir nevnt. Likevel ser vi at kompetanse spiller inn på flere måter, sier Anna Hagen. Når man spør dem som kunne tenke seg å jobbe lenger om hva som er avgjørende for at de vil bli i jobben, svarer de aller fleste (98 prosent) at de har en jobb de mestrer og trives i. fbaargang2009 fbseksjonHEL