PALESTINA røft og slått, men det fins lite dokumentasjon på hva som egentlig hendte disse dramatiske timene 9. november i fjor. Om årsaken var tøff behandling, sjokket over å bli kastet ut av sitt eget hjem, eller om det var diabetes og hjerteproblemene han hadde slitt med i flere år, er det ingen som får vite, men 23. november døde Mohammed Al-Kurd, 61 år gammel. Tilbake sitter Umm Kamel, uten MUR: Ifølge en rådgivende uttalelse fra Haag-domstolen er separasjonsmuren bygget i strid med folkeretten. Muren og de mange sjekkpunktene gjør det vanskelig og tidkrevende for palestinere å ta seg fra sted til sted i de okkuperte områdene. mann og hus, men med et telt og med oppofrende frivillige fra mange land som passer på henne og hjelper til. Og – ikke minst – med 16 barnebarn. De gir henne glede, men også bekymringer. For hvordan ser framtida deres ut? – En av dem spurte meg plutselig hvorfor jeg hadde latt henne bli født. Hva svarer du på sånt fra ditt eget barnebarn? spør hun. Nå er det gnistrende sinnet borte fra øynene. Bare sorgen er tilbake. for israelske myndigheter å utvide gamle bosettinger og etablere nye, sier han. I løpet av de siste 20 årene har antall jødiske bosettere på okkupert område på Vestbredden økt dramatisk. En studie fra «Applied Research Institute» sier at det nå bor over 500.000 bosettere på Vestbredden, mot ca 240.000 i 1990. Ifølge tall fra B’Tselem, et israelsk kontor for menneskerettigheter i de okkuperte områdene, bodde det 479.000 bosettere på Vestbredden ved utgangen av 2008. Tallet er basert på offisielle israelske statistikker. Samme kontor rapporterer at nesten 700 palestinske hus i Øst-Jerusalem er jevnet med jorden eller delvis ødelagt siden 1998. «Slow transfer» – Israelske myndigheter ønsker å overta landet vårt, men de må først bli kvitt de som bor der, ellers får de ikke en jødisk stat der jødene er i flertall. Derfor vil de bli kvitt oss gjennom dette langsiktige prosjektet med «slow transfer». – De snakker om fred og forhandlinger, men de gir oss et liv i kaos, og gjør det stadig vanskeligere å bo og leve i de okkuperte områdene, sier Abu Hassan. – De vil bli kvitt oss Betongmuren Vi kjører på store, flotte veier, såkalte «bypass-roads». Palestinere har egentlig ikke lov å bruke dem, men som borger av Jerusalem – med blått ID-kort – kan Abu Hassan bruke veien. Vi kjører langs separasjonsmuren som israelske myndigheter begynte å bygge i 2003. Det påstås at den hovedsaklig består av nettinggjerde, men i de områdene vi kjører gjennom, ser vi ikke annet enn ni meter høye betongelementer. Vi kjører også ganske høyt opp i byen for å se hvordan muren slynger og bukter seg gjennom landskapet. Selv om vi har godt utsyn over store områder, ser vi lite netting – bare betong. – De sier den er bygget for å verne Israels sivilbefolkning mot terror. Men hvorfor har de da bygget den slik at den skiller palestinere fra palestinere? undrer Abu Hassan. Sinte på Oslo-avtalen – Selv om dere kommer fra Norge, må jeg dessverre fortelle at Oslo-avtalen gjorde forholdene for mange palestinere dramatisk mye verre. – Avtalen inneholdt kjøpslåing og kompromisser, og den har gjort det mulig KAOS: Israelske myndigheter gir oss et liv i kaos, sier Abu Hassan. Bak seg har han flyktningleieren Shufat som er så godt som innesperret bak separa-    tatene av hvordan israelske myndigheter sjonsmuren.    behandler palestinerne. – Historien til Umm Kamel er bare én av mange som illustrerer hva som har skjedd de siste 15 årene, og som fortsatt skjer, sier Abu Hassan. Han driver en liten geskjeft der han guider turister og tilreisende rundt i Jerusalem og på Vestbredden for å vise resul- 26 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonHEL