Hjemme best – Mange eldre faller utenfor i hjelpeapparatet fordi fastlegene ikke kan nok om geriatri. Helsestasjon for eldre i Tromsø fungerer som formidler mellom ulike instanser, og kobler inn fagfolk etter behov. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN 36 > Fagbladet 3/2009 I 1963 flyttet en storfornøyd Solveig Skjelmo inn i sin nybygde enebolig på Tromsøya med panoramautsikt mot hav og fjell. Med bad og soverom i første og kjøkken og stue i andre, var dette drømmen for en travel småbarnsfamilie. Men det som en gang var drømmehuset, er ikke nødvendigvis det som egner seg best nærmere 50 år senere når knærne begynner å krangle. – Det skulle ikke vært lov å bygge hus med trapper, sier den pensjonerte læreren som likevel nødig vil flytte på seg. Trappeangst En januardag for to år siden var Solveig Skjelmo en av de første som ringte den nyoppretta helsestasjonen for eldre i Tromsø. – Jeg fikk problemer med knærne og begynte å bli redd for trappa. Derfor fryktet jeg at jeg kanskje måtte flytte. Jeg grublet mye på hva jeg kunne gjøre, og hva som var lurt å gjøre. – Men når man ikke vet riktig hva man skal spørre om, er det heller ikke enkelt å vite hvem man skal spørre, sier Solveig Skjelmo. Daglig leder ved helsestasjon for eldre, Elisabet Sausjord, rykket selv ut på hjemmebesøk da telefonen fra Solveig kom. – Jeg så at det bare var enkle hjelpemidler som skulle til for at det skulle fungere bedre, sier Elisabet Sausjord som også knyttet kontakt med ergoterapeut i kommunen for ytterligere tilrettelegging. To måneder etter første kontakt med helsestasjon for eldre var trappeheisen på plass, og Solveigs trappeangst og bekymringen for at hun kanskje måtte flytte, forduftet. Eldredugnad – I utgangspunktet var jeg litt skeptisk til disse hjelpemidlene, jeg tenkte det kom til å se ut som et sykehjem her. Men nå ser jeg at det fungerer, og jeg er veldig fornøyd. Etter at jeg fikk trappeheis og stødige stoler, klarer jeg meg godt i hverdagen, sier Solveig Skjelmo mens hun serverer kaffe og hjemmebakte krumkaker. Ved siden av kakefatet ligger programmet for fredagsforedragene i regi av helsestasjon for eldre. Her byr Tromsøs fremste professorer og over- fbaargang2009 fbseksjonHEL