SAMTALE MED MENING: – Minner og ord dukker opp når de gamle ser, hører og kjenner på ting som var en naturlig del av deres tidligere, aktive liv, sier Elisabeth Strand. Her er hun sammen med kollega Lillian Lund og beboer Erna Solheim. lenge med en hel setning. «Jeg tror ikke dere må slå den spikeren så hardt,» sa hun plutselig. De to pleierne har en masse histo- rier fra den tida de bygde opp minne- rommet. Blant annet var det en gammel billed- kunstner som bodde på Mørkved. Han hadde sittet inne på rommet sitt og ført en heller passiv tilværelse i lang tid. – Men da vi begynte på dette prosjektet, gikk han forbi flere ganger daglig for å instruere oss. Vi spurte ham til råds, og han fortalte hvordan vi skulle blande fargene for at det skulle bli riktig. Han plukka fram det han tidligere hadde kunnet, men ikke brukt på lenge. Og ikke minst: Tenk på all den gåtreningen mannen fikk, sier Elisabeth Strand og Lillian Lund. Pleierne kunne også glede seg over at enkelte vandrere satt rolig ned og fulgte med i arbeidet og kommenterte det de så. Mange ildsjeler Virksomhetsleder Elsa Kommedal er glad for å ha så mange engasjerte medarbeidere. – Mange ansatte har et stort engasjement og er aktive i ulike prosjekter, sier hun. Ro, ro til fiskeskjær er bare ett av mange prosjekt som er avsluttet, og som preger virksomheten. Et konkret resultat av ekstra engasjement og innsats er sansehagen med lysthus. Pleierne har også etablert ulike grupper, blant annet for hygiene og terminal pleie. Noen er med i turgruppa, andre er aktive i gammeldans-, sangeller gitargruppa. Mørkved er et utviklingssykehjem, og de ansatte har vært mye på Kroken Undervisningssykehjem i Tromsø for å lære prosjektarbeid. – Det startet med at alle var samlet til en kick off-dag for tre år siden. Der kom et hav av ideer til ulike prosjekter. Folk kunne skrive seg på det de hadde lyst å være med på. Da var vi i gang med den arbeidsformen vi siden har hatt. Virksomhetslederen understreker at de på Mørkved jobber prosjektrettet. – Det er en gunstig arbeidsform som holder oss utenfor rutinetralten. Og siden personalet selv velger sine prosjekter, får de et eierforhold til det enkelte prosjektet, sier Kommedal. Bygger bro Ett av de prosjektene Elsa Kommedal selv brenner sterkest for, er samarbeidsprosjektet med barneskolen Mørkvedmarka. Hver onsdag kommer en pulje på tolv elever i 6. klasse sammen med en lærer for å arbeide to timer på sykehjemmet. Hver pulje arbeider her i fem uker. Men før de begynner, får de undervisning av en sykepleier og en hjelpepleier om hva fbaargang2009 fbseksjonHEL