STINN BRAKKE: Kulturkonsulent Bente Linjordet har sammen med arrangementsansvarlig Knut Munkvold jobben med å fylle de 350 blå stolene i salen. Fagbladet 3/2009 > 57 fbaargang2009 fbseksjonHEL