DEBATT makt. Dessverre viser reportasjen at tjenesteyterne med fordel også kunne fått mer kunnskap om atferdsanalyse. Den store nedgangen i antall skademeldinger tilskrives en bortvending fra «atferdsterapeutisk tilnærming». Reportasjens beskrivelse av det tidligere regimet rundt brukeren, kan neppe ha vært atferdsanalytisk orientert. Fortvilte forsøk på å straffe bort atferd med vilkårlig bruk av ubehagelige konsekvenser, har ingenting med atferdsanalyse å gjøre. Den beskrevne situasjonen vitner tvert imot om at verken brukeren eller tjenesteyterne har fått nødvendig oppfølging og hjelp til å håndtere de utfordringene de til daglig stod i, og delvis fremdeles står i med 120 skademeldinger pr. år. Det finnes en omfattende litteratur som beskriver vellykkede atferdsanalytiske tiltak i forhold til personer med psykisk utviklingshemning og/eller autisme. Prinsipper om minst restriktive tiltak, etablering av alternativer til problematferd, samt kravet om sosial validitet har lenge vært en selvfølge blant atferdsanalytikere. Jeg håper Fagforbundet tar på alvor formålsparagrafen om å «Arbeide for å utvikle og sikre en offentlig sektor som til enhver tid kan yte de tjenester som enkeltmennesket og samfunnet har behov for». Det er liten tvil om at tjenesteytingen til personer med utviklingshemning trenger kompetanse om tvang og makt, og utvilsomt også om å analysere årsaker til atferd. Det er nemlig ikke alle brukere som klarer å velge seg selv til et godt og verdig liv. Bjørn Roar Vagle, avdelingsleder Hinna hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune > ORGANISASJON Hva er vitsen? Vi er tre renholdere med en fartstid på 27 år, ansatt på en ungdomsskole i en kommune på Østlandet. Til sammen er vi mellom 60 og 70 ansatte renholdere i kommunen. Vi har de siste fire årene søkt om lønnstillegg i de lokale forhandlingene, uten å få noe. Begrunnelsen fra fagforeninga er at vi er for mange i renholdsgruppa – vi ville lagt beslag på hele den lokale potten. Vi har derfor funnet ut at vi nå slutter å søke om tillegg i lokale forhandlinger, for vi kommer aldri til å få noe med en slik innstilling fra fagforeninga. Så hva er da hensikten med å betale kontingent og være medlem av fagforeninga hvis man ikke får noe igjen for lang arbeidsinnsats? Skal vi bare godta en slik innstilling fra fagforeninga? Tre erfarne renholdere > POLITIKK Åpent brev til Fagforbundet Fagforbundets advokat Geir Høin vil straffeforfølge Israels ansvarlige for krigen i Gaza. I Magasinet Aktuell 1/09 tar Fagforbundets advokat Geir Høin til orde for at norske myndigheter må ta initiativ til et rettsoppgjør mot de ansvarlige (underforstått israelske ledere) for krigføringen i Gaza. Begrunnelsen er angivelige brudd på Geneve-konvensjonen. Samtidig nevnes det ikke med et ord hvilken rolle og «partsansvar» Hamas har i den konflikten. Det er derfor viktig å ta med uttalelsen fra EUs nødhjelpskommisær Luis Michel, som under befaring i Gaza utalte følgende: «Hamas har det største ansvaret for krigen på Gazastripen. Dette sier jeg her: Hamas er en terrororganisasjon.» Videre mener Høin at Israel har brutt Genevekonvensjonen fordi Israel «ikke har ordnet for fritt leide for legemidler og sanitært materiell, for å behandle sårede og for å sikre sykehus drift, samt legemidler og mat». Sannheten er at Israel i alt sendte inn 485 trailere med mat og medisiner de ukene kampene varte. Flere av disse ble imidlertid stanset av Hamas like over grensen. Bare tirsdag 6/1 ble det sendt inn 80 trailere over grensen med forsyninger På grunn av samme angivelige blokade, døde mange på sykehuset i Gaza, hevdet bl.a. den norske legen Mads Gilbert. Men det faktiske forhold er at svært mange skadde palestinaarabere daglig ble sendt over grensen for behandling på israelske sykehus. Disse fakta er blitt bekreftet av palestinske leger og ambulansepersonell i Gaza. Men dette kommer ikke fram i norske media. I den grad Fagforbundet og dets advokater skal engasjere seg i en slik kompleks sak som denne, forventer jeg at de i større grad evner å se helheten i konflikten, og ikke så sterkt lytter bare til den ene part, Hamas og dens sympatisører. Svein Lochner, 39 års medlemskap i LO og med tillitsverv i 35 > ORGANISASJON Ligg unna politikken Skulle vært forbudt at Forbundet er så politisk som dette. Dere støtter Arbeiderpartiet til de grader med mange millioner ved hver valgkamp, etterpå skal dere forhandle med dem... Så støtter dere Hamas og den terrorgruppa der, boikotter israelske varer. Dere driver jo med diktatur, dere trer jo ting ned over hodet på folk. Tror dere at alle støtter Ap hos dere? Hold dere unna politikk i forbundet deres. Det er en skam for Norge at dere ikke vet bedre om Hamas og terroristene der, og Israel. Norge gir 230 millioner til Hamas og terroristgruppa deres, dere er sikkert enig med det og. Leser siste Fagbladet deres, en skam å se dere og en skam å se hva dere støtter. Driv fagforbund og ikke politikk. Se på norske medier (tv), så blir dere jødehatere. Nei, bladet deres skal gå til resirkulering, og så håper jeg det står noe fornuftig i det neste gang. Hilsen Rune Fagbladet 3/2009 > 65 Fagbladet nr. 2/2009. fbaargang2009 fbseksjonHEL