BARE SPØR!    Redigert av INGEBORG VIGERUST RANGUL Illustrasjoner: www.tonelileng.no HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring > > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 22 > Fagbladet 3/2009 Husbrann SPØRSMÅL: Hvor mye får jeg dekket gjennom min innboforsikring hvis huset mitt brenner? Ingvild SVAR: Som LO-medlem har du en meget god kollektiv hjemforsikring. Det er en innbo- og løsøreforsikring som dekker private eiendeler i hjemmet som møbler, klær, sportsutstyr m.m. mot blant annet brann. LOfavør Kollektiv Hjemforsikring har ingen øvre erstatningsgrense, slik at du har full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. På forhånd trenger du ikke opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer og/eller takstpapirer. Et godt tips er å ta bilder av alle rommene du har. Det kan være verdifullt både for deg selv og forsikringsselskapet. Husk å oppbevare dem utenfor hjemmet. Om uhellet skulle være ute, kan skaden meldes på servicenummer 02300. Best er det selvfølgelig å unngå brann og brannskader. Da er det viktig å forebygge. Vær derfor påpasselig med bruk og vedlikehold av elektrisk utstyr, vær forsiktig med åpen ild, og sørg for at brannslukningsutstyr og røykvarslere er montert og fungerer. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1 Gruppen Kontingenten min SPØRSMÅL: Jeg har i ca. 25 år vært medlem og ser på dette som en selvfølge og en nødvendighet. Jeg bidrar til fellesskapet og får mange goder tilbake. De siste fem årene har jeg vært 50 prosent uføretrygdet og betaler selv inn min kontingent. I diskusjon med en bekjent kom det fram at hun betaler kun en symbolsk sum til sitt forbund. Hun er trygdet fra sin 80 prosent stilling. Jeg har en 50 prosent fast stilling i barnehage. Jeg ønsker en grei forklaring på at jeg betaler ca. 3600 kroner i året i kontingent. I alle andre sammenhenger blir jeg behandlet som trygdet, for eksempel på offentlig transport, konserter og medlemsfordeler med lav betaling til mitt parti har jeg også. Vennlig hilsen Askøymedlem SVAR: Slik jeg forstår spørsmålet, er du 50 prosent uførepensjonist og 50 prosent i aktivt arbeid. Hvis du hadde vært 100 prosent uførepensjonist, skulle du betalt pensjonistkontingent, kroner 300 i året. Men yrkesaktive skal betale 1,1 prosent av brutto inntekt i kontingent pluss forsikring og OU-kontingent. Fagforeningskontingent skal føres til fratrekk på selvangivelsen. Du betaler ingen kontingent for uføredelen din. Jan Rudy Kristensen, organisasjonsenheten i Fagforbundet fbaargang2009 fbseksjonKIR