SFO viktig del av skolen Både elever og ansatte på Lilleaker trives på skolefritidsordningen. SFO er en alternativ læringsarena, og skole og SFO skal sammen utgjøre et helhetlig tilbud til elevene. Det er slått fast i rammeplanen for SFO i Oslo kommune. Tekst og foto: ANNE KARI BERG – SFO på Lilleaker er et mønster til etterfølgelse, mener Terje Wiik i SFOnett. Det er tidlig vår, men snøen har ennå ikke sluppet taket. I skolegården på Lilleaker i Oslo leker en gruppe førsteklassinger i snøen. De er på SFO og syns det er godt å bevege kroppen etter å ha sittet stille ved pulten i nesten fire timer. Inne sitter noen fra andre og tredje trinn bøyd over leksebøkene. Sammen med dem er Thobias Maaø. Han er akkurat ferdig i militæret og jobber på SFO mens han legger planer for framtid og utdanning. Ungene setter tydelig pris på Thobias. Han er en ivrig fotballspiller og er ansvarlig for fotball som er en del av tilbudet ved SFO på Lilleaker, ved siden av dans, kassebilbygging og svømming, for å nevne noen av de mange aktivitetene ungene har anledning til å være med på i løpet av et skoleår. – Vi er opptatt av at barna skal ha det moro på SFO. Trivsel og lek står i fokus. Det betyr ikke at de ikke lærer noe, men de lærer andre ting enn i den regulære undervisningen, sier Aud Jane Isaksen, inspektør med hovedansvar for SFO. Hun understreker at samarbeid og andre sosiale ferdigheter er noe av det viktigste barna kan lære på SFO. SFO-nett Terje Wiik er med på besøket til Lilleaker. Han er en av to som driver Nettverket for SFO, et landsomfattende nettverk for skolefritidsordninger. Per i dag er 1300 forskjellige SFOer medlemmer og har tilgang til SFO-nett og ekspertisen til Wiik og hans kollega Ivar Haug. – Vi har lagt ut mye informasjon på nettsiden vår. I tillegg holder vi foredrag og kurs for ansatte i SFO. For oss er det om å gjøre å formidle hva SFO i beste fall kan være og hvordan man oppnår det, sier Wiik. Han er utdannet lærer og arbeidet i ti år som leder for en SFO i Oslo før han for fire år siden gikk inn i Nettver- ket for SFO. Hans hovedbudskap er at barn er mennesker som allerede har mye kunnskap og ressurser, og at de voksne må bygge videre på barnas ressurser. – Å se barna og rose dem når de gjør noe bra, er nøkkelen til en god SFO. En annen forutsetning er at SFO har støtte og aksept i skolens ledelse. Får man bygd opp et godt arbeidsmiljø, har man lagt grunnlaget, sier Wiik. Han mener skolen bør erkjenne hvilken gullgruve SFO kan være som sosial læringsarena. – Ved noen skoler går nesten 100 prosent av elevene i de aktuelle aldersgruppene på SFO. Her kan de holde på med aktiviteter sammen med vennene sine. Hjemme er det ofte en god del stillesitting foran tveller pc-skjermen, sier Terje Wiik som definerer oppgaven sin slik: – Gjennom SFO-nett ønsker jeg å hjelpe til med å gi skolefritidsordningen et innhold. Godt arbeidsmiljø er viktig Aud Jane Isaksen er utdannet lærer og organisert i Fagforbundet. Ferdig med lærerskolen begynte hun å arbeide som baseleder i SFO på Lilleaker. Da jobben som inspektør med hoved- LÆRER: Terje Wiik fra Nettverket for SFO. > SKOLEFRITIDSORDNINGEN • Skolefritidsordningen (SFO) ble innført på slutten av 1980-tallet som et frivillig kommunalt tilbud til skolebarn fra 1. til 4. trinn. • Ordningen ble lovfestet i opplæringsloven i 1998 og finansieres med foreldrebetaling og øremerkede statlige tilskudd. • Innholdet i og oppslutningen om SFO varierer fra skole til skole. • Les mer om SFO-nettet på www.sfonett.no 36 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR