LO imot markedsstyring i det Privat forretningsdrift passer ikke for offentlige tjenester. LO vil avslutte SSØs pilotprosjekt med regnskapssystemer i offentlig forvaltning. Tekst: MONICA SCHANCHE 30 > Fagbladet 3/2009 På velferdskonferansen i mars haglet kritikken mot Senter for statlig økonomistyring (SSØ) som anklages for å være pådriver for innføring av bedriftsøkonomiske styringsprinsipper i offentlig forvaltning. SSØ ble etablert som en etat under Finansdepartementet i 2004, og de gjennomfører nå et pilotprosjekt der regnskapsprinsipper fra privat forretningsvirksomhet blir brukt for å styre forvaltningen i offentlig sektor. Det møter sterk motbør, nå også fra et enstemmig LO-sekretariat. Pilotprosjekt bør skrinlegges LO-sekretær Tor Arne Solbakken mener det ikke er noen grunn til å fortsette SSØs pilotprosjekt i offentlig forvaltning. – Det skinner igjennom at dette er et verktøy for privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor, sier han til Klassekampen. LOs nestleder Geir Mosti gjør det klart at dette blir et sentralt tema på LO-kongressen i mai. I høringssvaret til Finansdepartementet sier LO at «Spesielt fordi offentlig virksomhet disponerer fellesskapets ressurser bør det satses på utvikling av regnskapssystemer og – prinsipper som tar utgangspunkt i de styrings- og kontrollbehov offentlig virksomhet har». LO-sekretariatet er bekymret over at de såkalte periodiserte virksomhetsregnskaper gir misvisende og mangelfull informasjon til politiske beslutningstakere. Nestleder Fanny Voldnes i LOs næringspolitiske avdeling sier til Fagbladet at det nye regnskapssystemet først og fremst er en måte å måle lønnsomhet på. Det er langt fra hensikten med offentlig sektor, påpeker hun. Voldnes er glad for at LO-ledelsen så klart understreker at hele prosjektet bør skrinlegges. – Vi mener det er nok dokumentert at dette systemet markedsretter offentlige tjenester og tilrettelegger for privatisering med et enkelt grep. fbaargang2009 fbseksjonKON