Leder med hjertet – Du kan ha all verdens teori om ledelse, men det viktigste er å lede fra hjertet, sier Helga Bognø, styrer på aldershjemmet Margit Tanners Minne i Bergen. Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: TOR ERIK H. MATHIESEN BABYSTRIKK: Tror du denne labben blir passelig? spør beboer Anna Bjørnberg avdelingssykepleier Merete Haaland som har barn i magen. Sammen med de ansatte har Helga Bognø snudd opp ned på en institusjon preget av stort sykefravær og gjennomtrekk i ledelsen. – Hvor lenge blir du da? var det første spørsmålet hun fikk da hun tok over som leder i 2007. De ansatte hadde hatt fire–fem ledere på like mange år. Helga Bognø har fokus på relasjonsledelse og setter EQ foran IQ. En leder må ha emosjonell intelligens for å lede mennesker på en god måte. Den nye styreren praktiserer det hun kaller en coachende lederstil. En veiledende og oppmuntrende stil, der kunsten er å lokke fram det beste som allerede fins hos de ansatte. – Ledere kan ikke alt, og må lede gjennom sitt personale for å lykkes. Sykepleiere, hjelpepleiere, renholdere og kjøkken. Vi gjør hverandre gode, sier Helga Bognø. Fokus på kvalitet Det er en gladere stemning på aldershjemmet nå. Et tydelig tegn er at beboere sitter sammen og snakker med hverandre mer enn før. – Vi spør oss hva vi ønsker å gi av kvalitet, og har opprettet ulike grupper med fokus på tannhelse, ernæring og hygiene. Og her er det de ansatte som selv tar ansvar for de nye rutinene, sier Helga Bognø. En viktig kvalitet for de 29 beboerne er også at ledelsen bruker av driftstilskuddet for å få besøk av tilsynslege fire timer i uka, langt oftere enn vanlig andre steder. Helga Bognø vil at ansatte skal ha trygghet for at de kan banke på hennes dør. – Her er det lov til å være menneske, og fagperson. Mye latter og glede, og lov til å felle en tåre. Vi er 13 ulike etniske grupper. Dette oppleves som et positivt og berikende mangfold for organisasjonen. – Ansatte fra ulike kulturer i møte med eldre mennesker, kan by på spenningsmomenter. Å få til inkludering og sy sammen kulturer på tvers, krever også et emosjonelt lederskap, sier styreren. Ønsker for en leder Når Fagbladet kommer, får vi snakke med ansatte om hvordan de opplever sitt eget arbeidsmiljø. Og hva de trenger av sin leder. – En som er klar og tydelig. Og du er jo det når du gir beskjeder og er inkluderende. Det er et forbilde for oss, sier sykepleier Kine Jensen. – En leder som er trygg på sin rolle. Helga gir oss rom for å utvikle oss, mener avdelingssykepleier Merete Haaland. Hjelpepleier Embete Urgessa fra Etiopia sier hun opplever lederen vel så mye som kollega, ikke bare som leder. – Ja, det er også viktig å kunne dele sorger og gleder, og ha gjensidig respekt og forståelse, kvitterer Helga Bognø. At leder inkluderer er viktig, syns hjelpepleier Luz Madrid fra Chile. – Jeg får skryt av beboerne fordi jeg snakker så godt bergensk, ler hun. Avdelingssykepleier Merete Haaland har også et lederansvar og følger blant annet opp sykmeldte. – Jeg kaller inn til samtaler og inviterer også de sykmeldte til vår felles lunsj på fredagene, forteller hun. – Som avdelingssykepleier er Merete nærmeste leder og gjør ting unikt. Hun tar den telefonen til fbaargang2009 fbseksjonKON