KVINNER OG KAMPSANG KJENT SYMBOL: Kambodsja er mest kjent for Angkor Wattempelet, Leha har aldri vært der. drar medlemmene i bandet rundt og snakker med fattige. Historiene de blir fortalt blir til tekster som de synger tilbake til kvinnene i fabrikker og i provinsen for å gi dem kraft: Tvunget til overtid, jeg stopper aldri, mor, jeg jobber dag og natt etter regninger er det lite igjen jeg sender alt til deg, min familie! BUDBRINGERE: Seks fabrikkarbeidere synger om kvinners kamp etter endt arbeidsdag. De ønsker å gi fattige kvinner kraft – og en stemme. Alle fornærmer oss, sier vi er dårlige jenter, vet dere hvordan vi lider? Reis dere venner! Vi må stå sammen! Tekst: «The Messenger Band» Gravides rettigheter Kvinnen ved siden av meg har ikke snakket hele kvelden, hun er kledd i en løs bluse for å skjule den voksende magen. – Jeg ble sparket fra fabrikken da de fant ut at jeg var gravid, forteller Chkay Samneang. Hun slår blikket ned, før hun fortsetter: – Jeg var på jobben hver dag, men jeg klarte ikke å sy like fort som de andre fordi jeg kastet opp hele tiden. Gode døtre «The Messenger Band» synger ikke bare om fabrikkarbeidernes kår. De engasjerer seg også for kvinner som er nødt til å arbeide som prostituerte for at familien i provinsen skal ha noe å leve av. Lidelsen som kvinner gjennomgår ved å ha opp til 20 kunder per natt, får et uttrykk gjennom sangene, et uttrykk kvinner i Kambodsja mangler fordi prostitusjon og overgrep foregår i stor skala, men det snakkes ikke om. Prostituerte får en stemme, selv om de fleste aldri forteller sine familier om lidelsene de må holde ut for å hjelpe sine yngre søsken til å få mat og skolegang. Nom Sophous, som er den mest snakkesalige av de spede kvinnene rundt middagsbordet, tar ordet rett før kvinnene må dra og setter ord på drømmen sin; – Jeg skulle ønske at rike og fattige en dag ble behandlet likt, at alle kunne forstå at vi ikke er dårlige jenter, men gode døtre som jobber for familien! sier Nom Sophus. > ARBEIDERFAKTA • På de ca. 300 tekstilfabrikker i Kambodsja er 90 prosent av de ansatte kvinner. • Kvinnenes inntekt holder 1 million mennesker på landsbygda unna sult. • 9,3 prosent av syerskene rapporterer at de selv eller en nær venn har blitt voldtatt det siste året. • Klesindustrien kom i gang på slutten av 1990tallet. • Kambodsjansk arbeiderlov, som ble undertegnet i 1997, gir kvinner rett til tre måneders fødselspermisjon • Det er flere hundre fagforeninger i Kambodsja med varierende slagkraft. • I 2007 vant arbeiderne en viktig seier om en minstelønn på 50 US dollar. • International Labour Union (ILO) monitorer en rekke fabrikker for å sikre arbeidernes kår. Kilde: International Labour Union (ILO) i Kambodsja 48 > Fagbladet 3/2009 fbaargang2009 fbseksjonKON