NYTT > UENIGE OM HELSE Åtte av ti ordførere mener konkurranseutsetting verken fører til bedre kvalitet eller større effektivitet. Rådmenn og helse- og sosialsjefer er langt mer positive til private løsninger, ifølge ukebrevet Mandag Morgen. > SJEKKER SYKEHUSMATEN Mattilsynet skal foreta tilsyn på sykehus- og institusjonskjøkken over hele landet innen 31. mai. Stadig mer matvarehåndtering skjer på post- og avdelingskjøkken plassert nært opp til pasientene. I denne kampanjen vil Mattilsynet ha et spesielt fokus på rutiner og mattrygghet ved slike mindre post- og avdelingskjøkken, sier prosjektleder og seniorinspektør ved Mattilsynets distriktskontor for Midt-Rogaland, Marit Skrudland, til nettstedet matportalen. > 19 NYE LADEPLASSER I Bergen er det åpnet 19 nye ladeplasser for el-biler i Bygarasjen. Nå er det 24 oppstillingsplasser med lademuligheter i parkeringsanlegget. > VIKARBRUK FØRER TIL BRÅK Fagforbundet og Sykepleierforbundet reagerer på at Hjelmeland kommune leier inn vikarer fra to byråer til pleie- og omsorgstjenesten uten at dette er drøftet med de tillitsvalgte i kommunen. Begge foreningene mener dette er brudd på hovedavtalen. > VIL ØKE VALGDELTAKELSEN Fagforbundet Vestfold tar i bruk nye metoder for å øke deltakelsen ved årets stortingsvalg. Forbundet har opprettet en egen gruppe på det verdensomspennende sosialnettverket Facebook. Gruppen oppfordrer folk til å bruke stemmeretten sin. 4 > Fagbladet 3/2009 Stans dansen rundt gullkalven Velferdskonferansen tok et formidabelt oppgjør med markedsorganisering i offentlig sektor. Fagforbundets leder Jan Davidsen advarer mot sniknedbygging av velferdsstaten – Velferdsstaten er ikke truet av politikere som direkte sier at de vil bygge den ned. Truslene er sniknedbygging av velferdstjenestene og new public management, som er ren markedstenkning i offentlig sektor, sa Fagforbundets leder Jan Davidsen på Velferdskonferansen som samlet nærmere 500 deltakere fra fagbevegelsen og venstresida i norsk politikk. Gullstandard Davidsen understreket at jobben nå er å skaffe kunnskap om hva dette betyr for offentlig sektor og hva som er de gode alternativene for å skape et samfunn for fellesskapsløsninger, som er bærekraftig i forhold til naturressursene. Kjell Arne Røvik, professor i statsvitenskap ved Universitetet INNLEDERE: Markedsorientering var tema for årets Velferdskonferanse der både Fagforbundets leder Jan Davidsen og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa innledet. i Tromsø, framholder at markedstenkningen er på frammarsj. – Bedriftsorganisering er blitt selve gullstandarden som har satt seg i ryggmargen, også langt inn i de rødgrønnes rekker, sier han. Kvalitetskommunetenkning Fagforbundets nestleder Gerd Kristiansen slår til lyd for å innføre prinsippene for kvalitetskommune- programmet om trepartssamarbeid også innenfor stat og sykehus. Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har stor sans for å utvide prinsippene for kvalitetskommuneprogrammet også til stat og helseforetak. – Dette er et godt innspill som jeg vil ta med meg videre, sier hun. Tekst: MONICA SCHANCHE Sammen for krigsrammede LO, Ap og Norsk Folkehjelp har siden 2000 hvert år arrangert en felles innsamlingsaksjon 1. mai. Temaet for årets 1. mai-aksjon er Gi Gaza og Libanon en ny vår. Kriger etterlater mange synlige og usynlige arr. Lidelsene for sivilbefolkningen fortsetter i mange år etter at krigshandlingene slutter. Årets 1. mai-aksjon setter fokus på arbeidet med gjenoppbygging i Gaza og Libanon. Når en hardt prøvet befolkning skal bygge opp en ny hverdag, er behovet for hjelp ØDELEGGELSER: Årets 1. mai-aksjon skal gi Gaza og Libanon en ny vår. og støtte enormt. Også etter at bombene har sluttet å regne og tvkameraene er skrudd av. Rundt 20.000 hjem ble helt eller delvis ødelagt i krigen i Gaza, og mange har mistet nær familie og venner. Ødeleggelsene er enorme, og mennesker er traumatiserte. De gode formålene har vært mange. Tidligere støtte har gått til Kosovo, kampen mot aids i Afrika, nasjonalt arbeid mot rasisme, Palestina, Irak og i fjor Sudan. LO, Ap og Norsk Folkehjelp har et felles mål om å opprettholde 1. mai som en sterk markeringsdag for internasjonal solidaritet. SLIK KAN DU HJELPE! Meld deg som bøssebærer ved å ringe 22 03 77 00 (8–16) eller send en e-post til giver@npaid.org. Benytt kontonummer 9001 08 76 000 eller givertelefon 820 44 750 (200 kr). Norsk Folkehjelp trenger også flere folkehjelpere for å bidra til å gjenoppbygge Gaza! Bli folkehjelper og bidra med 200 kr per måned www.folkehjelper.no Foto: Norsk Folkehjelp Foto: Per Flakstad fbaargang2009 fbseksjonSAM