TEMA KAMPEN OM PENSJONEN Mot tungt mellomoppgjør De fleste forbinder lønns- og tariffoppgjør med vakre vårkvelder. Men i Fagforbundets forhandlingsenhet er oppgjørene helårsvirksomhet. Hovedoppgjør det ene året, mellomoppgjør det neste, så hovedoppgjør igjen. Slik er rytmen i forhandlingssamlivet mellom partene i arbeidslivet. Tung–lett–tung–lett annethvert år. Men så kommer det innimellom et taktskifte: Lett blir tungt – et mellomoppgjør der uvanlig mye står på spill. Vanligvis går et mellomoppgjør stille og rolig for seg. Som regel står bare ett punkt på agendaen – lønnsregulering – og de fleste lener seg bare tilbake og venter til resultatet siger inn på lønnskontoen. Men ikke i år. Med pensjon på dagsorden må man være forberedt på unntakstilstand i årets mellomoppgjør. Uravstemning Normalt går ikke et mellomoppgjør til uravstemning, men under fjorårets hovedoppgjør ble det avtalt et unntak for 2009: Fordi en så viktig sak som pensjon står på dagsorden, kan mellomoppgjøret sendes ut til uravstemning. – Dermed må apparatet være forberedt uansett utfall, understreker leder i Fagforbundet forhandlingsenhet Ann-Mari Wold: – Vi må være forberedt og legge til rette for streik lenge før partene setter seg til forhandlingsbordet. – For helseforetakene ble partene i 2008 enige om at endringer som gjøres for pensjon i stat og kommune, også skal gjøres gjeldende for helseforetakene. Derfor er det i stat og kommune slaget vil stå i år, sier Wold. Private rammer Men først skal det altså forhandles. – Noe er allerede på plass, framholder Ann-Mari Wold: – Under hovedoppgjøret i fjor avtalte vi et generelt tillegg og endring av minstelønn i kommunal sektor fra 1. mai i år. Så vil statistikken fra Teknisk beregningsutvalg vise om det er mer å hente. – Når vi går til forhandlingsbordet, er opp- gjøret i privat sektor avsluttet. Der er også rammene som danner utgangspunkt for vårt oppgjør lagt, sier Ann-Mari Wold. Maraton Men mellomoppgjøret er langt fra over når det sentrale oppgjøret er unnagjort. Da venter utålmodige sjeler landet rundt på signaler fra sentralt hold: – Det første som skjer, er at vi lager infor- 12 > Fagbladet 3/2009 > NÅR SKJER DET? 20. mars: Forhandlingsstart LO–NHO. 2. april: Forhandlingsstart Spekter. 3. april: Forhandlingsstart stat. 15. april: Forhandlingsstart kommune. 30. april: Forhandlingsfristen går ut. Målet er at det da skal foreligge et resultat som kan sendes ut til uravstemning til medlemmene. Dersom partene ikke blir enige, blir det brudd, og oppgjøret går til mekling. Ved brudd i forhandlingene går oppgjøret til Riksmeklingsmannen som planlegger og gjennomfører mekling. Blir man ikke enige gjennom mekling, blir det streik. Blir partene enige, sendes forslaget ut på uravstemning blant medlemmene. Mekling: Uravstemning: fbaargang2009 fbseksjonSAM