rtet varmt om den. Gi barna erfa- ringen at vi voksne også kan ta feil og gjøre feil, mener styreren. Derfor læres barna i Starefos- sen til å gi beskjed hvis de ser voksne gjøre feil. Selv om det er en utfordring å være lojal mot barnet samtidig som tryggheten i personalgruppa bevares. – Vi snakker om hvordan vi bruker språket i ulike situasjoner. Måten vi reagerer på og grensene våre. Vi kan ikke drive på magefølelsen. Er barn i IKKE MOBB: Sangen om å være snill og ikke mobbe, får fram følelser og engasjement. Styrer Ingunn Talhaug Rasmussen, med Benedicte Veum bak. Caroline (3) følger mest med på en ropende Henrik (5). konflikt, kan det være ubehagelig og krevende å ta opp hva som skjedde. Det er ofte lettere å kjefte og ta partene fra hverandre. Talhaug Rasmussen sier at for mange voksne er det tryggere å kjefte, og det er også enklere, fordi de slipper å reflektere over barns livsverden, egne holdninger, eget syn på barn og på egen rolle. – Derfor tror jeg mange voksne i pedagogiske institusjoner tyr til kjeft som en redningsbøye, fordi dette er en legitim metode. På den måten blir det barna som er umulige, bråkete eller ikke lystrer. Søkelyset blir satt på at det er barna som har et problem, og ikke de voksne. De kan si det stille... Barna i Starefossen er også involvert i hvordan de vil ha det i barnehagen. Under en samtale Talhaug Rasmussen hadde med barna om hva en vikar er, kom svaret at det er en som skal lære seg å behandle barn på en ordentlig måte. Og en ordentlig måte vil si ikke    > Fagbladet 4/2009 > 31 fbaargang2009 fbseksjonKIR