GHIRASS CULTURAL CENTER • Oppvekst- og fritidssenter i Betlehem, startet i 1995. • Målgruppa er alle barn som ønsker et slikt tilbud uavhengig av kjønn, religion eller sosial klasse. • Senteret har ti ansatte, der tre arbeider på fulltid. • Senteret har eget bibliotek og datarom, og grupper for kunst, musikk og drama. • Gruppene blir hyret for arrangementer i Betlehem og omegn, og reiser også ut av landet, blant annet til Norge og England. • Rundt palestinernes barnedag i april arrangerer de en festival og tar med både barn og familie på utflukt i naturområdene rundt Betlehem. • Hjemmeside: www.ghirass.org viktig, og gjøre dem stolte av sin kultur og av sine røtter, sier Ibtisam Ilzghayyer. Fordelene med kunnskap Oppvekstsenteret har et eget program for barn med lærevansker, barn som står i fare for å miste den lille utdanningen palestinere har mulighet til å få. «Remedial teaching program» bygger på Ibtisam Ilzghayyers masteroppgave fra Oslo. – Vi startet et prøveprosjekt med seks barn i 2000. Nå har vi kapasitet til 120 barn fordelt på flere grupper. Utgangspunktet er at læreevne og intelligens ikke er noen statisk størrelse, men påvirkes av miljøet rundt et menneske. Barna kommer hit to ganger i uka sammen med en fra familien. Her jobber vi bevisst med det positive ved å lære noe, og vi forsøker å få både barna og familiene til å forstå fordelene ved kunnskap og evne til selvstendig og kritisk tenkning. – Palestinere har ofte store familier, og ved å gå gjennom barna, men samtidig involvere slektningene, kan vi nå ut på en helt annen måte enn hvis barna kom hit alene, sier Ibtisam Ilzghayyers. Et kall I andre etasje har senteret et galleri med en liten scene. Her framfører dramagruppen sine skuespill, og her henger tegninger og malerier fra kunstgruppa. Mange av bildene er fargesterke og holdt i glade og friske farger, og ikke som en skulle tro i mørke og dystre nyanser. – Vi ønsker å ta tak i det positive og arbeide ut fra det, og bildene bærer nok preg av disse holdningene, forteller Ibtisam Ilzghayyers. Senteret får ikke økonomisk støtte fra de palestinske selvstyremyndighetene, og slik ønsker hun også at det skal være. I stedet får hun støtte fra mange andre kanter, blant annet fra Norge. – Mye av tida min går med til å arbeide med finansieringen. Men jeg får også tid til å være sammen med barna. For meg er dette mer enn en jobb, det er noe jeg gjør for mitt land og mitt folk. Det er et kall, sier Ibtisam Ilzghayyers. EGET BIBLIOTEK: En del av undervisningen foregår på oppvekstsenterets eget bibliotek. Fagbladet 4/2009 > 35 fbaargang2009 fbseksjonKIR