PiRion – kulturavis for barnehagar og skular Distribuert med Fagbladet Tekst og illustrasjon er henta frå boka "Marie" av Olaug Bjørndalen, med Illustrasjonar av Anja Tveiterås. Boka er utforma av Ramsøy design. Marie mistar alpeluaAlpelua segla nett som ein båt i storm, Marie såg ho for av garde oppå bølgjene. Opp og ned for ho, lengre og lengre vekk. FORTELJINGAR FRÅ GAMLE DAGAR FENGJER Olaug Bjørndalen nyttar historier frå eigen oppvekst på gard når ho fortel i barnehagen. Nå har forteljingane blitt til bok. TEKST: ASTRID EIDHAMMER HJELMELAND nr. 4 2009 fbaargang2009 fbseksjonKIR