NYTT > FLERE DØDSULYKKER ENN RAPPORTERT En undersøkelse har avdekket kraftig underrapportering i Arbeidstilsynets oversikt over dødsulykker i arbeidslivet. Registeret manglet spesielt dødsfall i Forsvaret, innen helse- og sosialtjenesten, veitrafikkulykker og dødsfall i Nord-Norge og på Svalbard. Overfører vi forskernes tall til fjorårets statistikk, var det anslagsvis 75 dødsulykker i fjor og ikke 52 som den offisielle statistikken viser. > ELDRE MISTER FRIDAG Askøy kommune mener ordningen med en fridag i uka for seniorer er for dyr. Nå blir det i stedet fokus på den gode samtalen. Fagforbundets hovedtillitsvalgt, Lasse Nepstad, mener dette er å rasere en god ordning. Han syns dette er trist både for seniorene og omdømmet til Askøy kommune. > STENG USERIØSE BARNEHAGER Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell mener kommunene må bli flinkere til å legge ned barnehager som bryter barnehageloven. En omstridt barnehageeier i Oslo fikk barnehagen stengt ett sted, men flyttet da virksomheten til andre kommuner og bydeler. Det fins ingen karantenetid og ingen system som fanger opp useriøse aktører i sektoren. > MER FRITID FRAMFOR PENGER – Ved tariffoppgjørene framover skulle jeg ønske at LO ville kreve mer fritid i bytte mot økt kjøpekraft, sier tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla. Hun har gått inn i sin nye rolle som styremedlem i organisasjonen Framtiden i våre hender, og mener mer fritid framfor mer penger på lang sikt er et av de mest effektive svarene på klimakrisen. 4 > Fagbladet 5/2009 Dypt uenig med politiske synsere – Regjeringens politikk kan kanskje virke grå og kjedlig. Men det de leverer er utrolig viktig for landets innbyggere, mener Geir Mosti, første nestleder i Fagforbundet. Politiske kommentatorer slaktet de rødgrønnes valgkampåpning. Den ble karakterisert som grå, uten visjoner, et gjesp og «de misbrukte en sjanse». Fagforbundet er sterkt uenige. Rett i hjerterota – Vi mener regjeringen har levert og vil fortsette å levere. Andre land ser opp til tiltakspakkene regjeringen har kommet med i forhold til den økonomiske krisa. Jeg tror det vil bli en veldig god valgkamp med saker som vil gå rett i hjerterota på folk, sier Mosti. De rødgrønne lover fortsatt troskap og fire nye år sammen. De erklærer at de ønsker en sterk offentlig sektor og bevisst politisk styring. Markedet skal styres og reguleres. Kamp mot krisa – På en del områder vet vi at regjeringen virkelig står på: i kampen mot sosial dumping, fattigdom og privatisering. Kampen mot arbeidsløsheten blir en hovedsatsing. Ikke minst når den økonomiske krisa sprer seg, mener Geir Mosti. For fagbevegelsen kiler det i ørene når de rødgrønne partilederne sier at gode velferdsordninger skal forsvares gjennom et nært samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Frykter Frp De rødgrønne har gjort et krafttak i forhold til barnehagene. De satser store beløp på omsorg, vei og tog. Dette er alle viktige saker for Fagforbundet. – I kampen mot sosial dumping VALGKAMP: Nestleder Geir Mosti i Fagforbundet har et sterkt ønske om at de rødgrønne får fornyet tillit 14. september. er fagbevegelsen i ferd med å få noen veldig gode verktøyer. Vi forventer at regjeringen vil fortsette å levere i forhold til de sakene som er viktigst for LO, fastslår Mosti. – Kommer Frp til makten, vil de rasere arbeidsmiljøloven og ordningen med avtalefestet pensjon. De vil rasere arbeidstakernes rettigheter og kaste mange ut i fattigdom. En ting er sikkert: Fagforbundet vil drive valgkamp til siste time før valget, lover Geir Mosti. Tekst: VEGARD VELLE Lovlig strømgebyr lopper fattige – Vi mener det må bli slutt på at kommunene gjør fattigfolk enda fattigere. Strøm er et basisgode, mener Vigdis von Ely, styreleder i Velferdsalliansen. Velferdsalliansen har satt i gang en kampanje mot de rådyre tilleggsgebyrene som kommer når en kunde ikke betaler strømregningen. Kommunenes kraftselskaper tar helt opp til 3000 kroner i gjenåpningsgebyr for å koble på den avstengte strømmen. Før dette har strømregningen gått til inkasso og påført kunden ytterligere omkostninger. Ikke sjelden blir en strømregning tredoblet. fjerne gjenåpningsgebyrene som en del av fattigdomsbekjempelsen. Nå vil de starte en underskriftskampanje i en rekke utvalgte kommuner og kreve og få saken opp i kommunestyrene. – Det er vår plikt å gjøre politikerne oppmerksom på dette gebyret. I kampen mot fattigdom bør de vanskeligstilte tilbys billigere strøm nettopp fordi de er vanskeligstilte, mener Vigdis von Ely. Velferdsalliansen ser på det å Tekst: VEGARD VELLE Illustrasjonsfoto: Per Flakstad    Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2009 fbseksjonHEL